Zasedání krajského zastupitelstva se uskuteční 20. dubna

Zasedání krajského zastupitelstva se uskuteční 20. dubna

2455
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Rada Královéhradeckého kraje schválila konání 27. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 20. dubna za přítomnosti členů zastupitelstva na krajském úřadě. Původní termín zasedání 23. března byl zrušen z důvodu usnesení vlády, kterým nařídila distanční formu zasedání.

„Se členy zastupitelstva se sejdeme prezenčně, nicméně ještě nevíme přesný počet účastníků, očekáváme omluvy. Samozřejmě dodržíme hygienické dvoumetrové rozestupy. Členové budou rozesazeni v sále zastupitelstva, na balkoně sálu i v zasedací místnosti rady. Každý člen při vstupu obdrží roušku a svoji tužku. Před, během i po konání zasedání proběhne dezinfekce místností,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Živý přenos zasedání bude možné sledovat na webových stránkách kraje.

Aby bylo zastupitelstvo usnášeníschopné, je nutná účast minimálně 23 zastupitelů.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje je přímo volený orgán krajské samosprávy Královéhradeckého kraje, má 45 členů a schází se jednou za měsíc.

zdroj: KHK