Krajští zastupitelé se znovu sejdou 4. května v sále hradeckého Adalbertina

Krajští zastupitelé se znovu sejdou 4. května v sále hradeckého Adalbertina

3121
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Další jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční 4. května od 10 hodin v sále společenského domu Adalbertinum v Hradci Králové. Krajský úřad přistoupil ke změně jednacích prostorů z důvodu bezpečnostních opatření kvůli šíření koronaviru, která nakazují mezi osobami minimální rozestupy dva metry.

Po nedávném zasedání zastupitelů 20. dubna se prostory v sídle kraje ukázaly jako nedostačující pro aktuální situaci. Byli jsme nuceni část zastupitelů usadit ve velkém sále a část v dalších místnostech. Technicky se nám tuto možnost podařilo zrealizovat, pro další zasedání ale využijeme jednodušší variantu, kdy budou všichni zastupitelé na jednom místě – v sále hradeckého Adalbertina, za jehož zapůjčení děkuji Magistrátu města Hradce Králové,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Zastupitelé Královéhradeckého kraje se v pondělí 4. května sejdou po 28. Pro veřejnost bude přístupné předsálí velkého sálu. K dispozici bude také online přenos, který kraj zveřejní skrze své webové stránky.

Jednotliví členové zastupitelstva budou rozsazeni v rozestupu dvou metrů a pracovníci krajského úřadu budou dohlížet na důsledné dodržování hygienických nařízení, jako je dezinfekce rukou a zakrytí dýchacích cest rouškou. Účastníkům zasedání z řad veřejnosti může být při vstupu do budovy změřena teplota.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje je přímo volený orgán krajské samosprávy. Čítá 45 členů a schází se zpravidla jednou za měsíc. Pro jeho usnášeníschopnost je vždy nutná účast minimálně 23 zastupitelů.

zdroj: KHK