Kraj bude šetřit

Kraj bude šetřit

3081
Sdílejte

Královéhradecký kraj očekává koncem roku výpadek daňových příjmů ve výši půl miliardy korun. Letošní rozpočet čekají škrty.

Ve svém odhadu vychází Královéhradecký kraj z dosavadního vývoje, který ovlivnila státní opatření kvůli epidemii. Také ekonomické modely počítají s výpadkem tvorby hrubého národního produktu až o deset procent, což v případě Královéhradeckého kraje činí částku okolo půl miliardy korun.

„Snížení výběru DPH, odklady v daních z příjmů nás nutí ke korekcím výdajů krajského rozpočtu napříč všemi gescemi. Přehodnocujeme běžné a kapitálové výdaje, i dotace. Musíme se zaměřit na dokončení investičních akcí, nové nezahajovat,“ říká krajský radní pro oblast financí Rudolf Cogan.

Na obce, příjemce krajských dotací v rámci Programu obnovy venkova, opatření nedopadne. Kraj nechce zablokovat rozvoj obcí v takto kritické chvíli, když již obce měly značné výdaje s přípravou akcí.

Vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu mají do 10. 5. předložit soubor opatření ke snížení výdajů. Všechny kroky musí následně schválit krajské orgány.

zdroj: KHK