Kraj letos připravuje výstavbu pěti sociálních zařízení za 867 milionů korun

Kraj letos připravuje výstavbu pěti sociálních zařízení za 867 milionů korun

4075
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Královéhradecký kraj letos připravuje realizaci pěti sociálních zařízení v celkovém objemu 867 milionů korun. Navýšení částky schválila rada kraje, a to z původních téměř 510 milionů korun z důvodu aktuálního vývoje průběhu realizace staveb. Plán navýšení nákladů na realizaci staveb bude schvalovat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Plánujeme navýšit náklady na realizaci pěti sociálních zařízení o 357 milionů korun, a to na investiční přípravy v domovech důchodců v Žacléři, Tmavém Dole, domovech pro seniory v Broumově, Opočně a v Barevných domcích Hajnice. K navýšení částky došlo z důvodů předchozího nezapočítání DPH a předpokládaných nákladů vyplývajících z podrobné projektové dokumentace. Zároveň je důležité zmínit, že jsme již obdrželi dotaci ve výši přibližně 135 milionů korun z ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně pro domovy důchodců v Tmavém Dole, Žacléři a Opočně. Proto je nutné v akcích pokračovat,“ odůvodnil potřebu navýšení nákladů náměstek Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Královéhradecký kraj v současnosti disponuje přibližně 2 500 lůžky v zařízení určených pro seniory. Pro zachování dostupnosti této služby je třeba do roku 2026 vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek.

Akce

Termín zahájení

Dokončení

Celkové náklady na akci vletech 2020­–2022 (vč. DPH)

Stav připravované akce

Domov důchodců Lampertice – rekonstrukce objektu v Žacléři

2020

2021

182 000 000,-

Zpracována projektová dokumentace, vydáno pravomocné stavební povolení, vsoučasné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Domov důchodců Tmavý Důl

2020

6/2021

173 000 000,-

V dubnu zahájena realizace stavby.
Domov pro seniory Opočno

2020

2021

144 000 000,-

Zpracována projektová dokumentace, vydáno pravomocné stavební povolení, vsoučasné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Domov pro seniory Broumov

2020

2022

177 000 000,-

Zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu řízení.
Barevné domky Hajnice

2021

2022

191 000 000,-

Vyhotovena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracovává se realizační dokumentace, termín odevzdání listopad 2020.

zdroj: KHK