Josefovská pevnost se promění v centrum tradičních řemesel

Josefovská pevnost se promění v centrum tradičních řemesel

4537
Sdílejte

Rada Královéhradeckého kraje schválila přípravu projektového záměru revitalizace a využití objektů v areálu Korunní hradby v Josefově. Projekt Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel vyřeší nutnou modernizaci dílen Střední řemeslné školy v Jaroměři a zároveň vytvoří centrum pro dokumentaci a zachování tradičních řemeslných technik, expozice, výstavní a edukační prostory a dílny pro veřejnost i začínající řemeslníky.

„Zastaralé budovy naší řemeslné školy v Jaroměři už nevyhovují jak svými prostory, tak vybavením pro výuku odborného výcviku. Při hledání vhodného objektu pro dílny truhlářů a tesařů jsem oslovila starostu města Jaroměř. Zajímaly mne nevyužité objekty v Josefově. Starosta Josef Horáček navrhl Korunní hradby a nejen mě areál sýpky oslovil. Při jeho prohlídce mě napadla myšlenka, neřešit pouze dílny, ale vybudovat centrum tradičních řemesel,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury. Dodává, že v areálu by nebyly pouze prostory pro výuku střední školy, ale i pro dílny žáků ze základních škol i návštěvníky, kteří by si tradiční řemeslo mohli vyzkoušet.

Další prostory by se daly využít pro vzdělávací kurzy, expozice, přednáškové sály pro veřejnost, zázemí pro muzejníky k dokumentaci technologických postupů tradičních řemesel. „Kraj by tak mohl alespoň částečně přispět k oživení této zajímavé lokality,“ doplňuje Berdychová.

V souvislosti s tímto záměrem kraj navázal spolupráci s ministerstvem kultury, městem Jaroměř, Národním památkovým ústavem Josefov, s jaroměřskou střední řemeslnou školou, Muzeem Východních Čech a Univerzitou Hradec Králové. Projekt centra tradičních řemesel v Jaroměři, kterým kraj mj. řeší nutnou modernizaci dílen jaroměřské školy, spadá do programového období odvětví školství 2021+, které rada schválila v únoru letošního roku.

Aktuálně je areál ve vlastnictví města Jaroměř, což brání financování studie a projektových prací ze strany Královéhradeckého kraje. „Jako vhodným řešením, které tuto situaci ošetří, je uzavření smlouvy o výpůjčce areálu mezi Královéhradeckým krajem a městem Jaroměř na dvacet let. Propojení této části kulturně historické památky Josefov s edukací řemesel dává smysl a všechny jmenované instituce se do něho chtějí zapojit,“ doplňuje Berdychová. Město Jaroměř aktuálně zveřejnilo záměr na dlouhodobou výpůjčku areálu s předpokládaným využitím pro centrum tradičních řemesel.

Střední škola řemeslná Jaroměř nabízí vzdělání v oborech: truhlář, čalouník, tesař, podkovář a zemědělský kovář, opravář zemědělských strojů, podnikání, umělecký kovář a zámečník, pasíř, umělecký keramik. V současné době školu navštěvuje 241 žáků. V rámci projektu Řemeslné huti Josefov škola připravuje úpravu oborové nabídky na tradiční řemesla jako je například sedlář, bednář, která dnes již téměř zanikají.

zdroj: KHK