Hejtman Jiří Štěpán vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek

Hejtman Jiří Štěpán vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek

1995
Sdílejte

Počet požárů se kvůli suchu zvyšuje, hejtman Jiří Štěpán vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek

K zajištění požární bezpečnosti by měli občané dodržovat stanovené povinnosti, které ukládá nařízení Královéhradeckého kraje.

Na základě návrhu ředitele hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souvislosti s vyšší četností požárů v přírodním prostředí vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán dne 25. 7. 2018 období mimořádných klimatických podmínek. V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti nutné k zajištění požární bezpečnosti.

Mezi povinnosti fyzických osob patří například zákaz:

  • kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku
  • rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí
  • táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě
  • spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami

Podrobný soupis všech stanovených povinností fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a případných sankcí naleznete v příloze nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

O zvýšeném počtu požárů v přírodním prostředí svědčí statistika HZS Královéhradeckého kraje. Jen v období od začátku letošního června až do dnešního dne evidujeme 30 požárů travních, lesních nebo polních porostů a v sedmi případech došlo k zahoření zemědělské techniky. Oproti tomu v roce 2017 zasahovali hasiči ve stejném období u 19 požárů porostů a pouze ve dvou případech hořely zemědělské stroje.

Prozatím největší škody na majetku způsobil požár kombajnu u Nepolis na Hradecku (5. 7. 2018). Při provádění zemědělských prací došlo k technické závadě na stroji a k následnému zahoření. Oheň zničil kompletně celý kombajn, přičemž výše škody byla odhadnuta na 10 milionů korun.

Škodu 200 tisíc korun pak způsobil požár stohu v Obědovicích (17. 6. 2018), se kterým bojovali hasiči dlouhých dvacet hodin. Jedenáct jednotek muselo chránit před rozšířením požáru blízké pole, za kterým se nacházely rodinné domy, a dále také další objekty. Nikdo nebyl při události zraněn. K požáru došlo s největší pravděpodobností nedbalou hrou dětí.

por. Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí

pozar-kombajnu-stav-sucha-2048pozar-kombajnu-stav-sucha-1-2048pozar-kombajnu-stav-sucha-2-2048pozar-kombajnu-stav-sucha-3-2048