DP Pardubice slaví 70 let provozu trolejbusů, na sobotu chystají historické jízdy

DP Pardubice slaví 70 let provozu trolejbusů, na sobotu chystají historické jízdy

2871
Sdílejte

Již od počátku 20. století vznikaly v Pardubicích různé plány na výstavbu elektrických drah. K vybudování zamýšlených tramvajových tratí ale nikdy nedošlo, později byly v úvahách tramvajové tratě nahrazeny trolejbusovými. Po druhé světové válce začaly plány na výstavbu trolejbusových tratí získávat konkrétní obrysy. Původní velkolepé studie na vybudování několika okruhů a tratí vzaly brzo za své, přesto se ale na podnět centrálních úřadů v Praze pokračovalo ve snaze zahájit provoz trolejbusové dopravy ve větších městech v Československu včetně Pardubic.

Během května a června roku 1949 se uskutečnilo několik jednání, kterých se zúčastnili zástupci závodních rad podniků, škol, zdravotnických zařízení, finančních institucí, a také národních výborů. Při jednání dne 22. června 1949 bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě trolejbusových tratí v Pardubicích. Ještě na podzim téhož roku začal pan Ladislav Holubář, který se stal v následujícím roce prvním národním správcem nově založeného Dopravního komunálního podniku (DKP) města Pardubic, studovat a doplňovat projekty a jednat s dodavateli materiálu a montážními podniky, a také se mu podařilo vyjednat některé úpravy komunikací. Na přelomu léta a podzimu roku 1950 byly do Pardubic dodány stožáry a instalační materiál. Výstavba nových trolejbusových tratí zajišťovaná Elektromontážními závody Praha a DKP města Pardubic byla zahájena.

V průběhu stavby v březnu 1951 byl vznesen požadavek národních podniků VCHZ a Synthesia a města Bohdanče a jeho lázní na prodloužení trolejbusové linky až do Bohdanče, namísto původně plánovaného ukončení na točně UMA. Projekt byl změněn, velice rychle se podařilo sehnat potřebný materiál. Na prodloužení tratě do Bohdanče se také svou prací významně podíleli občané Bohdanče. První zkušební jízda trolejbusu na trati do Bohdanče se uskutečnila dne 28. prosince 1951.

O necelý měsíc později, v neděli 20. ledna 1952, se konalo slavnostní zahájení provozu. Všech šest trolejbusů se nejprve seřadilo na Stalinově třídě (dnešní třídě Míru), aby po proslovech čelních představitelů a přestřižení pásky společně vyrazily za nepříznivého počasí do Bohdanče. Silnice byly zaváté sněhem, takže některé z trolejbusů během cesty utrpěly menší šrámy. O dva dny později, v úterý 22. ledna 1952 vyjely na novou linku s číslem 3 poprvé trolejbusy podle jízdního řádu. Trasa linky tehdy vedla od starého nádraží přes Stalinovu a Švermovu ulici, kolem sv. Josefa, přes Trnovou, Semtín a točnu UMA až do Bohdanče. Tím se začala psát nejen historie linky, které její původní číslo a ukončení v Bohdanči zůstalo až do dnešních dnů, ale také historie provozu trolejbusů v Pardubicích.

V sobotu 22. ledna 2022 si připomeneme 70. výročí zahájení provozu trolejbusů v Pardubicích, a jak jinak, než na lince 3. Na pravidelných spojích linky budou zastoupeny všechny základní typy v současné době provozovaných nízkopodlažních trolejbusů. Na mimořádných spojích se v odpoledních hodinách objeví trolejbus Škoda 14Tr, tedy zástupce typu vozidel, která začala být sériově vyráběna před 40 lety, v roce 1982.

Jízdy na pravidelných spojích jsou v režimu aktuálních tarifních podmínek. Pro jízdu v historickém trolejbusu je třeba zakoupit u řidiče celodenní jízdenku za 15 Kč.

zdroj: www.dpmp.cz