Život v Hradci Králové se pomalu vrací do běžných kolejí

Život v Hradci Králové se pomalu vrací do běžných kolejí

3700
Sdílejte

Nouzový stav byl v České republice celoplošně vyhlášen 12. března od odpoledních 14 hodin a trval více jak dva měsíce. Za tu dobu město Hradec Králové intenzivně shánělo desinfekční a ochranné prostředky, které distribuovalo mezi zaměstnance městských společností, městské policie a do sociální oblasti či okolním obcím. Stejně tak se v Hradci rozšířila iniciativa, kdy lidé šili roušky pro ostatní. Město také zřídilo speciální krizové linky, přes které bylo vyřízeno více než 500 požadavků i nabídek pomoci. Jedním z nejvýraznějších kroků, které město v nouzovém stavu učinilo, bylo schválení programu Antivirus na zmírnění dopadů způsobené vládními opatřeními.

„Více jak dva měsíce jsme se potýkali se zcela neznámou situací a ani v této chvíli, kdy povolují vládní opatření a skončil nouzový stav, nemůžeme říkat, že máme vyhráno. I přes těžkosti uplynulých týdnů se ve velkém projevila lidská solidarita, které si nesmírně vážím a všem, kteří se snažili pomáhat, pomáhali a stále pomáhají patří obrovské poděkování. To se týká také kolegů z krizového řízení magistrátu města, kteří po dobu nouzového stavu měli službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poděkování patří samozřejmě i dalším odborům magistrátu města,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Město během nouzového stavu intenzivně shánělo ochranné a desinfekční prostředky, které byly distribuovány do sociální oblasti, zaměstnancům městských společností jako jsou Dopravní podnik, Technické služby nebo Městská policie. Za tyto a další prostředky, jako jsou látky a tkalouny na šití roušek nebo materiál na výrobu přepážek zaplatilo město necelé 3 miliony korun. „Některé ochranné a desinfekční prostředky se městu podařilo získat od Královéhradeckého kraje, šlo o například 24 tisíc kusů roušek, respirátory a antibakteriální desinfekce, dalších 21 tisíc roušek město dostalo od Elektrárny Opatovice. Velkou část těchto prostředků jsme poskytli obcím v našem obvodu obce s rozšířenou působností,“ dodává primátor města s tím, že do budoucna bude město ochranné a desinfekční prostředky ještě doplňovat: „Chceme mít vytvořenou alespoň základní zásobu těchto prostředků do budoucna.“
V polovině března byly založeny tři dočasné telefonní poradenské linky, které obsluhovali sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Na tyto telefony se lidé mohli obracet s žádostí o pomoc nebo naopak s nabídkami pomoci. Za dva měsíce přijali pracovníci na těchto linkách něco kolem 500 hovorů. Jednalo se například o žádosti zprostředkování nákupů pro občany, kteří se cítili ohroženi virovou nákazou, zajištění potřebných léků, ochranných prostředků a dále informací o provozu úřadů a institucí. Telefonní linku využil i jeden občan s pozitivním testem na covid-19, který žádal o zprostředkování další pomoci. Město zároveň prostřednictvím těchto linek koordinovalo nabídky dobrovolnické pomoci, které si skutečně vážíme a děkujeme za ni,“ informuje Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí. Telefonní linky zůstávají stále v provozu dle otevírací doby magistrátu města. V současné době zajišťuje potřebnou pomoc v běžném pracovním režimu odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na který se občané mohou v případě potřeby obrátit.
Koncem dubna byl zastupiteli Hradce Králové schválen program Antivirus, kterým se město snaží zmírnit dopady spojené s nouzovým stavem. Celá řada opatření je již v platnosti. „Ihned po vyhlášení nouzového stavu byl vedení města předložen návrh na neuplatňování sankcí za pozdní platby nájemného z pozemků, bytů i nebytových prostor ve vlastnictví města, neboť pro některé občany se možnost zaplatit zkomplikovala. Nyní již více jak dva týdny mají nájemci možnost podávat žádosti o prominutí nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města. Formulář je k dispozici na webových stránkách města. V pátek vešla v platnost novela vyhlášky, na základě které poplatek za zábor veřejného prostranství nemusí platit provozovatelé předzahrádek či pořadatelé kulturních akcí,“ říká Věra Pourová, náměstkyně pro oblast majetku města. Po dobu nouzového stavu město zároveň odpustilo školkovné, platbu za školní družinu, za pobyt dětí v Jeslích Orlická nebo nebude uplatňovat sankce z prodlení úhrady nájemného u bytových či nebytových prostor. Město také vytvořilo finanční rezervu ve výši 150 milionů korun, která bude sloužit k překonání tohoto krizového období. Stejně tak bude poskytnuto živnostníkům 10 milionů na podporu podnikání.
zdroj: Statutární město Hradec Králové