Město rozdělí 10 milionů hradeckým podnikatelům

Město rozdělí 10 milionů hradeckým podnikatelům

3707
Sdílejte

Ekonomická aktivita hradeckých podnikatelů byla vzhledem k vládním opatřením výrazně omezena, proto se město rozhodlo vytvořit fond ve výši 10 milionů korun na poskytnutí podpory v podnikání. Jedná se o další zmírnění dopadů způsobené nouzovým stavem, které je součástí programu Antivirus. Hradečtí podnikatelé tak budou moci začít žádat o finanční příspěvek do výše až 25 tisíc korun. Přijímání žádostí bude zahájeno pár dní po schválení podmínek a formy pomoci zastupiteli města koncem května. Podávat je bude možné do 12. června. Poté budou na webových stránkách města vyvěšeny podmínky, které budou muset žadatelé splňovat pro vyplacení finančních podpory.

„Rozhodli jsme o poskytnutí finanční pomoci malým podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Hradci Králové. Chceme jim pomoci překonat toto náročné období a přáli bychom jim, aby se zvládli s dopady spojenými s nouzovým stavem vypořádat. Rádi bychom začali s přijímáním žádostí o finanční pomoc prakticky ihned po schválení pravidel zastupitelstvem města,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Jednotlivé kroky musí ještě koncem května projednat zastupitelstvo města, stejně jako podmínky, které budou muset žadatelé o finanční pomoc dodržet. Žadatelem by mohla být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem podnikání v Hradci Králové. „Pomoc je zaměřena především na ty, kteří skutečně museli uzavřít své maloobchodní prodeje a služby s ohledem na nařízení vlády,“ doplňuje primátor. Žadatel musí mít také nepřerušenou podnikatelskou činnost a nesmí být dlužníkem města. Seznam podmínek v plném znění bude možné nalézt po jejich schválení zastupitelstvem na internetových stránkách města zde.
Všechny podané žádosti budou předloženy komisi, na základě jejíhož stanoviska bude připravený návrh ke schválení orgánům města. Poté bude možné částku žadatelům postupně vyplácet. „Tato peněžitá pomoc je omezena maximální částkou 25 tisíc korun pro jednoho žadatele. Výše peněžité pomoci bude stanovena i podle počtu podaných žádostí. Finanční pomoc pak bude možné využít například na náklady na mzdy, související odvody, na energie, platby za nájemné s výjimkou případů, kde došlo k jejich prominutí v rámci dalších opatření programu Antivirus,“ informuje ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová.
zdroj: Statutární město Hradec Králové