Zimní stadion v Novém Městě nad Metují modernizuje

Zimní stadion v Novém Městě nad Metují modernizuje

3926
Sdílejte

Řada sportovních oddílů funguje v Novém Městě nad Metují, jejichž činnost je každoročně podporována z městského rozpočtu.
V loňském roce bylo z rozpočtu města přímo na podporu sportovních oddílů vyčleněno 8,3 mil. Kč. Tato finanční částka byla rozdělena mezi 20 sportovních organizací,“ vysvětluje místostarosta Michal Beseda a dodává: „Návrh na rozdělení finančních prostředků navrhuje Sportovní komise, ve které mají všechny kluby svého zástupce. Konečné schválení rozdělených částek každý rok provádí Zastupitelstvo města

Největší objem finančních prostředků obdržel v roce 2016 TJ Spartak Nové Město nad Metují, kterému město pomáhalo spolufinancovat velké projekty – osvětlení zimního stadionu a nákup nové rolby. Celkem bylo v roce 2016 TJ Spartaku poskytnuto více než 3 mil. Kč, ze kterých TJ Spartak mimo jiné zakoupil novou rolbu a vybavil stadion novým osvětlením.
Podpora sportu v Novém Městě nad Metují je jednou z našich priorit, soustřeďujeme se zejména na sportování mládeže. Vybavení zimního stadionu bylo zastaralé, nezbytné je průběžně investovat do jeho modernizace. Jsem rád, že TJ Spartak využívá k financování nejen rozpočet města, ale také externí zdroje financování, jako jsou například dotace,“ uvedl místostarosta Michal Beseda a dodává: „Zimní stadion je od podzimu do jara jedním z nejoblíbenějších míst pro sportování novoměstské veřejnosti. Současně však již po několik let nabízí i program výuky bruslení pod vedením odborníků všem novoměstským základním školám a mateřským školkám, které zařazují bruslení jako doplněk pohybové výchovy dětí.
Zdroj: Nové Město nad Metují

stadion-nove-mesto-nad-metuji nova-rolba-stadion-nove-mesto-nad-metuji