Zahájení sezóny 2019 na Chlumu – sobota 23. března 2019

Zahájení sezóny 2019 na Chlumu – sobota 23. března 2019

2403
Sdílejte

Přehlídka historických uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, tradiční slavnostní salva z pušek a děla a také pestrý program pro děti i dospělé zahájí v sobotu 23. března 2019 letošní turistickou sezónu v Muzeu války 1866.

Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 23. března 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v Muzeu války 1866.
Vstup zdarma.

Slavnostní salvou z pušek a polního děla bude v sobotu 23. března 2019 zahájena letošní turistická sezóna v Muzeu války 1866. Pro návštěvníky je od 14.00 hodin připraven tradičně pestrý program spojený s křtem nově vydaných publikací. Po celou dobu zahájení nové sezóny je vstup do Muzea války 1866 a na blízkou rozhlednu zdarma.

Připravena bude přehlídka výstroje rakouských polních myslivců, rakouských dělostřelců a pěchoty a pruské gardové jednotky a poutavá přednáška Radka Balcárka, zástupce Gardy města Hradce Králové, uvádějící na pravou míru technologický mýtus pěchotních zbraní pruské a rakouské armády. Navazující přednáška Mgr. Matouše Holase (Katedra archeologie FF UHK) s názvem Předběžné výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu rakouských polních opevnění na bojišti u Hradce Králové se bude věnovat závěrům, které vyplývají z výzkumů na ústupových trasách rakouské armády bezprostředně po bitvě 3. července 1866. Pro zájemce bude samozřejmě připravena komentovaná prohlídka muzea.


Zahájení sezóny bude zároveň spojeno s křtem publikace Mlhy na Chlumu, které vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové koncem roku 2018 a katalogu výstavy Poklady soukromých sbírek a Muzea východních Čech, která proběhla v podzimních měsících loňského roku v domě U Špuláků na Velkém náměstí v Hradci Králové.

Navštívit je možné i areál bojiště této evropsky významné bitvy u Hradce Králové s výjimečnou koncentrací pomníků i symbolických památníků. Po celý den bude také možné navštívit nedalekou vyhlídkovou věž a informační centrum v bývalém domku pro strážce válečných pomníků. Pro návštěvníky Muzea války 1866 je vstup na rozhlednu zdarma.


PROGRAM ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019 NA CHLUMU / 23. 3. 2019

14.00 / Uvítací proslov
Proslov ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové
doc. Mgr. Petra Grulicha PhD., vedoucího Muzea války 1866 Mgr. Jana Hrubeckého, ředitele projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radka Balcárka a předsedy Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Miroslava Suchého.

14.15 / Slavnostní salva
Prezentace rakouských a pruských historických jednotek
a rakouského dělostřelectva. Slavnostní salva.

V prostorách muzea:

14.30 / Mlhy na Chlumu.
Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie
Křest kolektivní monografie více než tří desítek badatelů různých specializací z Čech, Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických.

14.40 / Poklady soukromých sbírek a Muzea východních Čech
Křest katalogu unikátní výstavy exponátů z války roku 1866,
která se uskutečnila v podzimních měsících loňského roku
v domě U Špuláků na Velkém náměstí v Hradci Králové.

15.00 / Jehlovka vs. předovka
Přednáška Radka Balcárka na téma mýtu technologické superiority
pruské armády ve válce roku 1866.

15.45 / Předběžné výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu rakouských polních opevnění na bojišti u Hradce Králové
Přednáška Mgr. Matouše Holase z Katedry archeologie FF UHK na téma výsledků archeologických prospekcí v prostorech rakouských dělostřeleckých opevnění na linii Chlum-Neděliště.

15.00 / O Zubejdě Solimánské
Loutkové divadelní představení pro děti
v provedení Boučkova loutkového divadla BOĎI Jaroměř.

Komentovaná prohlídka
Expozicí Muzea války 1866 provede všechny zájemce
o historii zasvěcený průvodce Milan Rybák.

17.00 / Zakončení slavnostního programu

Vstupné
Zdarma do muzea i na vyhlídkovou věž.

Uvedené časy jsou orientační.