Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji – sobota 23. března...

Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji – sobota 23. března 2019

1349
Sdílejte

Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji v sobotu 23. března 2019. Z pověření Oblastního výboru KČT Pardubický kraj pod záštitou Rady Pardubického kraje a starosty města Moravská Třebové s finanční podporou Pardubického kraje a města Moravská  Třebová pořádá KČT TJ Slovan Moravská Třebová ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová, Tělovýchovnou jednotou Slovan Moravská Třebová, Římskokatolickou farností Moravská Třebová, Mladějovskou průmyslovou dráhou, Průmyslovým muzeem Mladějov a dalšími

VÍTEJTE NA POMEZÍ ČECH A MORAVY

Pro účastníky jsme připravili tento program:
1. Registrace účastníků na nádvoří zámku.
Poskytování informací, nabídka turistických materiálů, razítka apod. (8–9 h).

2. Hudební vystoupení folkové skupiny Proč ne Band (8–10 h).

3. Kulturní vložka (9–9:10 h).

4. Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Moravská Třebová a KČT (9:10–9:30 h).

5. Informační centrum na náměstí TGM (8–16 h).

6. Procházka městem individuálně – Cesta od renesance k baroku; naučná trasa v areálu hřbitova; naučná stezka Dějiny školství v Mor. Třebové (10–16 h).

7. Prohlídka městského muzea – Holzmaisterova sbírka, galerie Fr. Strážnického (10–16 h).

8. Prohlídka reprezentačních místností radnice (10–16 h).

9. Prohlídka zámku – komentované prohlídky expozice Poklady M. Třebové (10:30, 11:30, 12:30, 13:30 h)
– do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (25 osob/1 prohlídka), možnost on-line rezervace.

10. Prohlídka muzea Vojenské střední školy a VOŠ (10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 h)
– do vyčerpání kapacity jednotlivých prohlídek (20 osob/1 prohlídka), možnost on-line rezervace.

11. Prohlídka místních kostelů – kostel Nanebevzetí p. Marie, kostel Sv. Josefa a evangelický kostel (10–16 h).

12. Vycházkové okruhy kolem Mor. Třebové (viz. mapa):
– Na rozhlednu Pastýřku – dl. 6,5 km – možno spojit s návštěvou vojenského muzea.
– Okolo Hradiska – dl. 10 km.

13. Vycházky s východiskem mimo město po  Hřebečských důlních stezkách (viz. mapa):
– Z Hřebče k hájence nad Vískou – dl. 10 km (s možností prodloužení do Mladějova – dl. 14 km).
– Po důlních stezkách od Hřebče do Mor. Třebové – dl. 7,5 km. Pro individuální přepravu je možné využít dopravy organizátora – viz. jízdní řád (omezené kapacity autobusu).

14. Projížďka po úzkokolejné průmyslové železnici z Mladějova s prohlídkou portálu dolu Hugo Karel (12-13:45 h).
Projížďka pouze pro závazně přihlášené a bude zprovozněna jen v případě minimálního počtu 80 účastníků. Závazné přihlášky se vyplňují do 8. března 2019 on-line formou na stránkách kctmt.webnode.cz.
Počet zájemců je omezen na max. 180 osob. Po dosažení max. počtu bude on-line přihlašování ukončeno.

15. Prohlídka Průmyslového muzea Mladějov (11–15 h) – možnost občerstvení.
Prohlídka zpoplatněna zlevněným vstupným – 50 Kč bez projížďky / 40Kč s projížďkou úzkokolejky.

16. Kulturní program v rámci zahájení Zámecké sezóny na nádvoří zámku (od 14h).

Všechny uvedené akce, včetně autobusu na Hřebečské důlní stezky (především pro ty, kteří do MT přijedou hromadnou dopravou) jsou pro účastníky akce zdarma po předložení pamětní známky.
Odjezd autobusu na Hřebečské důlní stezky je z parkoviště pod zámkem.
Změna programu vyhrazena!
Parkování autobusů účastníků bude upřesněno. Další informace najdete na našich stránkách: kctmt.webnode.cz