Výstava Kámen Hořice 2016 9. – 11. června 2016

Výstava Kámen Hořice 2016 9. – 11. června 2016

1871
Sdílejte

Zveme Vás na 10. výstavu kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií – PROGRAM uvnitř článku


areál Střední průmyslové školy kamenické a sochařské – Hořice
odborný garant: Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky
spolupořadatel: Město Hořice

dovolujeme  si  Vás  pozvat  na  veletrh, který navazuje na předchozí, velmi úspěšné ročníky. Kamenosochařství a kamenictví má v Hořicích dlouholetou tradici. Vzešlo odtud  již mnoho generací odborníků tohoto významného odvětví.

Výstava KÁMEN HOŘICE 2016 je tento rok desátá jubilejní. Součástí bude konference o záchraně Braunova betléma u Kuksu, aukce školních výrobků, soutěž o nejlepší exponát a  nejlepší  expozici výstavy a další doprovodný program a již tradiční společenské akce.

Nad celou akcí převzal osobní záštitu:
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Ing.  Martin Štembera, předseda Českého báňského úřadu v Praze
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu vlády České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministrině školství a tělovýchovy Českérepubliky

Program oslav a výstavy:

Výstava je pro návštěvníky otevřena denně od 9 ~ 17 hod.
v sobotu od 9 do 15 hod.
čtvrtek 9. 6. 2016
10  hod. – slavnostní  zahájení  výstavy s pozvanými  hosty a vystoupení taneční skupiny Artrosa; zahajovací projevy; prohlídka školy pro pozvané hosty
11  – 13 hod. konference o Braunově Betlému, koná se pod záštitou Unesco
19  hod. – společenské  setkání  vystavujících  firem, vyhlášení  soutěže o nejlepší výrobky a expozice
na venkovním pódiu vystoupí ZUŠ MELODIE – pěvecké a instrumentální vystoupení  14:30 – 15:30 hod.

pátek 10. 6. 2016
10  hod.    – valná hromada SKK ČR (učitelská knihovna 2. patro hlavní budovy)
19  hod.    – kamenická zábava v restauraci Bohema
na venkovním pódiu vystoupí ZUŠ MELODIE – taneční vystoupení 14:30 – 15:30

sobota 11. 6. 2016
11 hod. – vystoupí taneční soubory Hořeňák a Hořeňáček
13 hod. – slavnostní zakončení sympózia žáků, aukce žákovských výrobků

Součástí oslav bude sochařské sympózium  žáků středních škol, které vyučují obor Kamenosochařství na téma „Život a doba Karla IV.“, dále budete moci shlédnout projekt určený pro žáky základních škol „Staň se sochařem a vytvoř si vlastní sochu“ za účasti žáků Základní školy Vodičkova Praha, pod vedením Ak. soch.  Edity  Děvínské.  Součástí akce dále bude možná prohlídka školy, výstava prací žáků a pedagogů; lze se zde také seznámit s výukovým programem SPŠKS Hořice.