Vysočina – Vesnice roku 2015 Pardubického kraje

Vysočina – Vesnice roku 2015 Pardubického kraje

1835
Sdílejte

Celkem 12 obcí se ucházelo o titul Vesnice roku 2015 Pardubického kraje. Letošním vítězem se stala obec Vysočina na Chrudimsku, která získá Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a postupuje do celostátního kola. Ta navíc vyhrála také Zlatou cihlu v kategorii Obnova či rekonstrukce venkovské zástavby za opravenou čekárnu v Možděnici.

„Jsem velmi rád, že se Vysočina po Oranžové a Zelené stuze dočkala ocenění nejvyššího. V obci je nejen snaživé vedení, ale i velké množství pracovitých lidí,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Obec se rozkládá na několika místních částech a určitou zajímavostí je bezesporu Soubor lidových staveb – skanzen Vysočina. Obyvatelé však nežijí jenom tradicemi, ale jsou zde zemědělské a dřevozpracující podniky, které umí obstát i v evropské konkurenci a místním obyvatelům přinášejí pracovní příležitosti,“ dodal krajský radní.

„Obec Vysočina uskutečňuje řadu projektů proměny veřejného prostranství a doufám, že je to znát. Právě jsme získali Zlatou cihlu za čekárnu v Možděnici, povedla se ale také oprava fasády společenské budovy ve Rváčově,“ komentoval úspěch obce starosta Tomáš Dubský. „na konci roku jsme otevřeli knihovnu, která slouží nejen pro půjčování knih, ale také jako místo společného setkávání, pořádání besed nebo hraní společenských her,“ dodal starosta a poděkoval občanům Vysočiny, kteří se aktivně zapojují do veřejného života obce.

Modrou stuhu za společenský život získá obec Břehy na Pardubicku, a to za stálou podporu společenského života v obci se širokým záběrem aktivit. Obec Zářecká Lhota na Orlickoústecku obdrží Bílou stuhu za činnost mládeže, protože podle hodnotící komise se cílevědomě snaží o podporu vzdělávání a zapojování mládeže do aktivit v obci. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu poputuje do Biskupic na Svitavsku za široký rozsah vzájemné spolupráce mezi zemědělskými subjekty, obcí a občany obce a začlenění historicky nevyužitých zemědělských objektů do života obce.

Komise hodnotila například péči o veřejná prostranství, občanskou vybavenost, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také využívání informačních technologií. Do 21. ročníku soutěže Vesnice roku 2015 se zapojilo celkem 210 obcí z celé České republiky.

Zdroj: www.padrubickykraj.cz

Cekarna_Mozdenice