V Robousích roste nový depozitář

V Robousích roste nový depozitář

4079
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Královéhradecký kraj financuje ze svého rozpočtu stavbu nového depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně za více jak 29 milionů korun. Stavební práce, které začaly na začátku března tohoto roku v areálu bývalé fary v Jičíně-Robousích by měly skončit v červenci 2021. Muzeum využije nový depozitář k uložení sbírkových předmětů v prostorách s vhodnými klimatických podmínkami, a také zajistí jejich větší bezpečnost.

„Vše, co se buduje v oblasti muzejnictví, je určeno k dlouhodobé práci se vzácným kulturním dědictvím. V areálu bývalé fary v Robousích vzniká nový depozitář, který umožní zaměstnancům muzea pracovat se sbírkami podle standardů dnešní doby pro uložení předmětů určité hodnoty. Nyní jsou skladovány například na chodbách zámku nebo v komerčním pronájmu, což nevyhovuje klimatickým podmínkám, ani jejich řádnému zabezpečení,“ zdůvodňuje potřebu depozitáře náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

„Po demolici původních objektů jsme na začátku března začali stavět novou budovu v podobě přízemního nepodsklepeného objektu se sedlovou střechou a využitelným podkrovím včetně inženýrských sítí. Dále zpevníme plochy a celý objekt oplotíme. Součástí projektu jsou i garáže pro osobní a dodávkové vozidlo. Stavební práce vyjdou na více než 29 milionu korun včetně DPH a na přelomu roku ještě vyhlásíme veřejnou zakázku na vybavení nábytkem a regálovými úložišti pro sbírkové předměty v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí. Hotový depozitář plánujeme předat do užívání v červenci 2021,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

„Své místo zde najdou sbírky z oblasti archeologie, etnografie, militarií, uměleckých řemesel, lidového nábytku a zemědělského nářadí,“ doplňuje ředitel jičínského muzea Michal Babík. Připomíná, že projekt v roce 2014 neuspěl se žádostí o dotaci z norských fondů. Královéhradecký kraj tak stavbu financuje z vlastních zdrojů. Po jejím dokončení získá Regionální muzeum a galerie v Jičíně nový moderní depozitář s dostatečnou kapacitou pro uložení sbírek.

zdroj: KHK