„Už ho nesou! aneb Spěchejte na hodokvas – Dračí slavnosti – Trutnov...

„Už ho nesou! aneb Spěchejte na hodokvas – Dračí slavnosti – Trutnov – sobota 5. května 2018

1624
Sdílejte

Procesí s papežským legátem a knížecími vyslanci dokončilo zakladatelské obřady. Opět zazněla hudba.

Poté papežský legát sloužil v místě budoucího kostela první mši. Po mši se celé procesí vydalo kolem hřbitova zpět k hradnímu lénu. Zpívalo se a hrálo, hudba děsila zvěř na míli daleko.

Hosté zasedli k jídlu a lidu bylo ohlášeno, aby se po snídani na trubačovo znamení každý znovu dostavil k hradnímu lénu a zaujal své předchozí místo v procesí. Pan Albrecht hostil všechny velmi bohatě jídlem a pitím. Zvěřinou i ptáky, tetřevy, tetřívky a koroptvemi, raky a dobrými rybami, také vínem a pivem. Lovci přivezli ke knížecí poctě tři vozy zvěřiny, medvědy, jeleny, divočáky a srny, a kramáři pekaři a perníkáři nabízeli v boudách své zboží na prodej jako o výročním trhu. Pánové byli velmi spokojeni, chválili krásu okolního pohoří a mnozí projevili přání se ve zdejším kraji usadit.

Zatímco hosté snídali, dal pan Albrecht snést dolů z věže vycpanou kůži draka, kterou položili na dva stoly doprostřed náměstí, lidem na obdiv.

Tam dole pod obřími horami, v meandru Úpy, chystá se oslava splynutí s krajinou. Zakladatelské obřady byly vykonány, drak byl poznán, polapen a zabit. Na spirále času se vracíme k počátku a jen kulisy se drobně proměnily. Město Nový Trutnov ovládne 5. května pohostinnost a velká slavnost múz. Svoláváme divadelníky, kejklíře, hudebníky, kuchaře, cukráře, hvězdopravce, alchymisty, rybáře, pekaře, řemeslníky, realisty, surrealisty, vodníky i podvodníky k slavnostní tabuli na Rýbrcoulově place.

Na vědomost všem trutnovským i přespolním se dává, že 4.-5. května proběhne již 13. ročník slavností trutnovského draka, tentokrát zasvěcené dobrému jídlu, pití a nespoutané zábavě pro malé i velké.

Začínáme již v pátečním podvečeru, kdy v tvrzi pana Albrechta z Trautenbergu vystoupí dvě věhlasná hudební tělesa, „SEN“ a „URBAND“. Nenechte si ujít strhující šou, která všechny naladí na hlavní den slavností.

V sobotu v 10:00 hod. budeme netrpělivě očekávat slavnostní příjezd vozu s pivíčkem, pro které poslal své nejzodpovědnější muže sám pan Albrecht do Hradce Královýho. Slavnostním přípitkem současného purkmistra bude zahájen první trutnovský hodokvas. A na co se můžete těšit?

Na náměstí pojede sled hudebních a divadelních kousků a kusů v kulinářských kulisách. Na dlouhých slaměných tabulích budou nainstalovány výsledky dlouhodobé výtvarné dílny pro trutnovské školy na téma „Hostina ve všech podobách“. Spatříte tu i obří hrnec, čajovou konvičku a jídelní příbor, to vše připravené pro případnou návštěvu nějakého obra z hor Kérkonošských. Ochutnat budete moci něco z podkrkonošských specialit, miletínské modlitbičky, hořické trubičky, vyhlášené kyselo. Za zmínku stojí i stánek, kde se děti napijí pravé dračí krve nebo uždibnou kousek hadího masa, aby porozuměly řeči zvířat. Mezi slaměnými tabulemi vyroste zvířecí farma. Umíte podojit kravku nebo kozu? Tak to teprve uvidíme. A na jaké soubory se můžete těšit? Divadlo V pytli Petra Stolaře, divadelní i hudební soubor 100 opic, kapely či pěvecká tělesa Peregrin, Rajtaraj, Marta a Rasputin band, Staropražští pardálové, Bombarďák, Polárka Brno, Nažďár, Asinus Musicus – soubor ZUŠ, Duro Nux i s bubenickou školou. Všechny soubory budou vystupovat střídavě na náměstí a v Trautenbergově tvrzi nebo i v přilehlých ulicích. Podrobný rozpis programu najdete vyvěšený, jako v loňském roce, na dřevěných věžích.

Pěší zóna bude opět zasvěcená řemeslům a prodejcům. I letos jsme si dovolili luxus výběru, a tak balónky s cukrovou vatou či skákací gumové hrady nehledejte, věřte, že pro děti bude dost jiných lákadel.

Pro mimořádný úspěch z loňského roku se opět budete moci „povozit“ na kolech nekolech pana Zehnala. Jeho cyklokuriozity ukojí i nejnáročnějšího velocipedistu. Pozor! Jen na vlastní nebezpečí!

V Hradební ulici se určitě zastavte ve střelnici pánů z Vízmburku nebo v „královské střelnici“. Naučí tu malé i velké střelbě z luků a kuší. Třeba skolíte i nějakého toho kňoura, a obohatíte si tak svůj hodokvas.

Tvrzí pana z Trautenbergu dojdete až k lávce přes Úpu. Zde své stanoviště rozbalí slovutný soubor Al Rašíd. Kolem jeho atrakcí budou vozit naše nejmenší poníci. Alejí budou rozvážně kráčet velbloudi a o kus dál bude jezdit šlapací ponyexpres. Najdete tu i řemesla Domu Pod jasanem, ukázku staré zemědělské techniky z muzea z Radče, ale třeba i živé kozičky z krkonošské farmy z Rudníku. Po celý den se děti budou moci zúčastnit celodenní hry na kulinářské téma. Odměnou za splněné úkoly bude hodokvasová specialitka od trutnovských mistrů pekařů. V prostoru za společenským centrem UFFO si určitě nenechte ujít představení s koňmi pana Novotného z Třebíče. Takřka cirkusové kousky nadchnou nejen naše nejmenší.

Ani letos jsme nevynechali divadélka pro nejmenší. Takže na prostranství za irskou restaurací se můžete při kafíčku se svými nejmenšími potěšit nad tvorbou souboru louTKA kaTka z Miletína, které vystoupí s klasickými pohádkami K.J. Erbena.

A zapomenout nemůžeme ani na známou kuličkodráhu ve Školní ulici a pojízdnou loď Aurouru, která bude svištět po náměstí. Pro současnou generaci otevřeme mezi muzeem a kostelem dračí školu létání. Ve virtuální realitě si osedláte svého draka a naučíte se s ním létat.

Sobota 5.5. 2018

Náměstí

9:45 Antré u kašny – Peregrin

10:00-10:30 Zahájení purkmistrem a příjezd pivního vozu

10:30-11:00 100 opic – Zajíček a mrkvová zahrada

11:00-12:00 URBAND

12:00-12:30 100 opic – Pes a drak

12:30-13:15 Marta a Rasputin

13:15-13:45 100 opic – Skřítek, který to nezvlád

13:45-14:30 Rajtaraj

14:30-15:30 100 opic – Chytej ušima

15:30-16:00 Duro Nux

16:00-16:30 100 opic – Dloutiby

16:30-17:15 Peregrin

17:15-17:45 100 opic – Safra morte

Tvrz

10:15-11:00 ZUŠ – Asinus musicus

11:15-12:00 Bombarďák

12:15-13:00 Rajtaraj

13:15-14:00 URBAND

14:15-15:15 Bombarďák

15:30-16:30 Staropražští pardálové

16:45-17:30 Polárka Brno

17:45-18:30 Duro Nux + bubenická dílna

18:45-19:30 Peregrin

Pouliční hraní

Marta a Rasputin

Staropražští pardálové

Na Žďár

Duro Nux

Dětská divadelní scéna louTKA kaTKA (Na hřišti u Nelly Kellyś – Irská rest.)

13:00 – 13:40 Zlatovláska

14:30 – 15:10 Dlouhý, Široký a Bystrozraký

16:00 – 16:40 Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Ostatní

11:00 -18:00 celodenní hra – Bosorka – Nábřeží V. Havla

10:00 – 19:00

Řemesla a zábava – Dolní Promenáda a další místa v centru:

Rodinné pasy – malování na obličej, zábavné hry a úkoly pro děti,

Bezinky, Dannar, Dům pod jasanem, Chalupění, Velbloud, ponící, mašinka, kuličková dráha, virtuální

dračí škola, cyklo kuriozity, střelnice Úpice, střelnice pana Krále, zvířecí farma, kozí farma, Alchymista Gorvin, výtvarná dílna Terezy Komárkové atd.

11:00 – ? Frísské koně (travnaté prostranství za Uffem)

21:00 – Večerní průvod s drakem

Tak neváhejte a spěchejte na hodokvas! Ať nám jsou nebesa milostiva!

Těšíme se na Vás – spolek Trutnov – město draka

zdroj: trutnovmestodraka.cz