Stavba roku 2016? Barokní skvost Hospital Kuks

Stavba roku 2016? Barokní skvost Hospital Kuks

1636
Sdílejte

Nákladem přes 450 milionů korun zrekonstruovaný areál Kuksu, byl ve čtvrtek 13. října 2016 slavnostně prohlášen v Betlémské kapli Stavbou roku 2016 a oceněn Zvláštní cenou Ministerstva kultury ČR. Areál po několika letech usilovné práce, byl v roce 2015 znovu slavnostně otevřen. Před rekonstrukcí se plně mohlo využívat pouze 35 procent, do té doby zanedbané památky.

Kuks patří mezi nejnavštěvovanější klenot východních Čech

V letech těsně před revitalizací navštívilo Hospital Kuks kolem 40 tisíc návštěvníků ročně, po otevření návštěvnost stoupla na 140 tisíc návštěvníků. Letošní návštěvnost se koncem září pohybovala nad 100 tisíci návštěvníky. Tato skutečnost se samozřejmě odráží i na výnosech z prodeje vstupného a dalších služeb,“ uvedl kastelán Libor Švec.

Za rok 2015, Kuks přinesl na vstupném Národnímu památkovému ústavu více než osm miliónů korun

Revitalizace byla náročná

Obnova perly, na kterou jsou ve východních Čechách právem hrdi, stála přes 450 miliónů korun. Podpora z prostředků Evropské unie činila 85 procent nákladů krytých z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2014. Po náročné přípravě hlavní stavební práce probíhaly v letech 2013 – 2015.

Obnova Hospitalu Kuks je skutečně zdařilým příkladem revitalizace kulturní památky. Symbolem a názvem celého projektu se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitalu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození. Náročná a povedená rekonstrukce se zjevně vyplatila a ocenění je toho důkazem,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

hospital-kuks-celkovy-pohled

Chcete se přijet podívat? Naposledy letos v listopadu

Poslední možností k návštěvě v letošním roce, bude druhý a třetí listopadový víkend. Pro větší skupiny je však možné po předešlé domluvě zajistit prohlídky areálu i během zimního období. Ostatním návštěvníkům se brány hospitalu otevřou opět na jaře roku 2017.