Stavba odlehčovací služby Honkova byla zahájena

Stavba odlehčovací služby Honkova byla zahájena

3813
Sdílejte

Stavební technika firmy STRABAG a.s. dnes zahájila práce na odlehčovací službě Honkova. Stavební práce na jedné z největších investičních akcí města Hradce Králové potrvají do roku 2021. Kapacitně dosáhne budova odlehčovací služby, kterou město nechává postavit za 115,7 milionu korun včetně DPH, 35 lůžek.

„Dnes jsme byly u zahájení stavebních prací na staveništi. Zároveň jsme se zde sešli s vedením firmy a projektantem, abychom si prošli harmonogram prací a stavbu v konkrétním prostoru. Budova bude postavena do tvaru písmene V, u ní se bude nacházet parkoviště a revitalizována bude i okolní zeleň. Nejprve se začalo s demoličními pracemi na stávajícím stavebním objektu, poté bude zahájena stavba odlehčovací služby,“ říká náměstek pro oblast investic Jiří Bláha.
Odlehčovací služba je službou na přechodnou dobu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. „Tímto projektem chceme podpořit rodiny, které se starají o své blízké. Cílem této stavby je vytvořit moderní zázemí pro seniory a osoby se zdravotním postižením a umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Jedná se v podstatě o zařízení, které představuje 24hodinovou pobytovou službu na přechodné, maximálně tříměsíční období. Prostory budou plně bezbariérové a uzpůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů,“ řekl náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Martin Hanousek.
zdroj: Statutární město Hradec Králové