Slevy pro studenty a důchodce se blíží. Jak je využít ve vlaku...

Slevy pro studenty a důchodce se blíží. Jak je využít ve vlaku i autobuse? Na koho se vztahují?

6190
Sdílejte

Od 1. září začne platit státem nařízená 75% sleva pro nejmladší (do 18 případně do 26 let) a nejstarší (nad 65 let) cestující zřejmě ve všech vlacích a autobusech (kromě MHD). Žádný z největších dopravců nevyužije možnost, aby ze slevy vyjmul konkrétní spoje, zejména ve špičkách. Podle informací ministerstva dopravy, které aktuálně zveřejnilo, zatím o výjimku nepožádaly ani ostatní společnosti.

Slevy půjde poprvé využít o posledním prázdninovém víkendu. Takto zlevněné jízdenky již můžete dokonce u některých dopravců zakoupit v předprodeji.

Kdo má od 1.září nárok na 75% slevu?

  • Cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
  • Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří jsou na škole „soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí
  • Cestující starší 65 let
  • Lidé s průkazem ZTP/P – stejná sleva pro ně platila i dosud (zdarma jezdí průvodce držitele průkazu nebo vodicí pes)

Jak je to se slevou u autobusových dopravců?

Ve všech pravidelných linkách CDS Náchod, BusLine, P-Transport, PK Transport, TAD, KAD a dalších – mimo spojů MHD nepřekračujících hranice města.

A opět je sleva platná jen pro vnitrostátní dopravu. Ani zde dopravci nevyužili možnost vyškrtnout ze slevy některé přetěžované spoje.

Zda bude sleva také na příměstské linky v MHD Hradec Králové a Pardubice, nebylo zatím ještě rozhodnuto

Ve kterých vlacích a u jakých dopravců sleva platí?

Prakticky ve všech vlacích většiny dopravců v celém Česku, tedy nejen u Českých drah, ale i u soukromníků jako RegioJet, Leo Express, GW Train Regio, Arriva a dalších.
Nezávisle na jejich kategorii (sleva platí pro osobní i spěšné vlaky, rychlíky včetně kategorie Rx, expresy, IC, EC, Railjet i SC Pendolino).
Jen pro vnitrostátní dopravu (Může jít o vlak směřující do zahraničí. Sleva platí jen do poslední stanice před hranicí, v níž může cestující vystoupit – například ve vlaku z Hradce Králové do Lubawky platí sleva jen mezi Hradcem Králové a Královcem a naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).
Výjimku tvoří mimořádné či historické vlaky, do nichž i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší) jízdné.
Sleva je platná pouze ve druhé vozové třídě.
Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce – tuto možnost ale od září zatím nevyužijí.

U RegioJetu platí sleva pro tarify Standard, Relax, případně Low-cost (ve třídě Business sleva neplatí).

U Leo Expressu platí sleva pro jízdenky Economy (ne Business, ne Premium). Děti do šesti let mohou nadále bezplatně cestovat i v první třídě (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do šesti let).
Mohou dopravci dodatečně ze slevy vyloučit některé spoje?

Ano, dopravci mohou vyloučit některé spoje ze slev, aby zabránili jejich přetěžování. Přestože o spojích nerozhodli k 1. září 2018, mohou tak učinit kdykoliv během platnosti slev – musí to ale dopředu oznámit.
U dotovaných vlaků a autobusů s tímto omezením musí souhlasit jejich objednatel (u dálkových spojů je to ministerstvo dopravy, u regionálních příslušný kraj nebo obec).

Platí tato sleva i v MHD?

Pro městskou hromadnou dopravu tato státem nařízená 75% sleva neplatí. Výjimkou jsou linky překračující hranice města.
U linek vyjíždějících za hranice města státní sleva platí, a to od nebo do první zastávky na území města, případně od (do) přestupních zastávek mezi příměstskou dopravou a MHD – nikoliv už na další cestu ve městě.
Čím se nárok na slevu prokáže?

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu neprokazují.
Cestující ve věku od 15 let do 18 let musí ukázat úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (typicky občanský průkaz), případně žákovský průkaz či studentský průkaz ISIC.
Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let se prokazují platným žákovským průkazem obsahujícím aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození a název školy, nebo platným studentským průkazem ISIC. Jde tedy o jedinou skupinu, u níž nestačí pouhé prokázání věku.
Cestující starší 65 let předkládají občanský průkaz (případně jiný úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození).
U všech věkových kategorií může dopravce akceptovat i prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

Jak spočítat cenu jízdenky?

Od 1. září začne pro uvedené skupiny platit sleva 75 % z plného (obyčejného) jízdného, tedy ze základní tarifní ceny.
Studenti či senioři tak mohou být nepříjemně překvapeni. V některých případech nepojedou za čtvrtinu ceny, kterou na dané trase vnímají jako běžnou. Příkladem jsou akční nabídky Českých drah (například Hradec Králové – Praha), které se pro jízdu mezi vybranými městy staly prakticky standardem – zvláště pokud tam státní dopravce bojoval s autobusovou konkurencí.
Kolik zaplatí stát?

Podle předběžných odhadů ministerstva dopravy zaplatíme za nové slevy ze státního rozpočtu 5,83 miliardy korun ročně. Konečná částka závisí hlavně na zájmu cestujících (čím více lidí nová sleva přiláká, tím dražší pro stát bude).
Letošní náklady by podle vlády měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let. Zatím není jasné, z čeho se slevy zaplatí v příštích letech.
Z pohledu dopravců není velký rozdíl, zda vezou cestujícího za plné jízdné, nebo se slevou – rozdíl jim totiž doplatí stát. „Ze svého“ však budou muset platit případné vyšší výdaje na obsluhu těchto cestujících, údržbu většího počtu vagonů a podobně.

Jezdí děti do šesti let zdarma?

Děti do šesti let mohou nadále jezdit zdarma, má to ale své omezení.
Ve vlaku má cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do šesti let, pokud mu pro ně stačí jedno společné místo k sezení. Chce-li mít garantované samostatné místo pro druhé dítě, platí za něj 25 % obyčejného jízdného, stejně jako za třetí a každé další dítě.
V autobuse se za dítě do šesti let (v doprovodu osoby starší 10 let) neplatí, pokud pro něj doprovod nežádá samostatné místo k sezení. Jinak se platí 25 % jízdného, stejně jako za druhé a další dítě v doprovodu stejného cestujícího.
Přeprava kočárku s dítětem je zdarma ve vlaku i v autobuse.
Jaké mohou nastat komplikace?

Ministerstvo ani jednotliví dopravci zatím nedokážou odhadnout, jak výrazně se zvýší zájem o cestování. „Hrubý odhad není vyšší než několik málo desítek procent,“ uvádí Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.
Zejména vlakoví dopravci mohou narazit na nedostatek (kvalitních) vagonů – už nyní jsou na hranici svých možností. Snížení úrovně cestování přitom může odradit řádně platící cestující, kterých v posledních letech ve veřejné dopravě přibývá.