Rada kraje podpořila změny v názvech tří středních škol

Rada kraje podpořila změny v názvech tří středních škol

2843
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit dodatek zřizovacích listin tří středních škol, které kraj zřizuje. Jedná se o školy ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově a Hořicích.

„Žádosti ředitelů středních škol na změnu či úpravu názvu školy vycházejí zejména ze snahy, aby výstižněji vypovídaly o oborové skladbě školy a jejich činnostech, nebo z důvodu podobnosti názvu dvou dalších krajských středních škol. Například hořická a kamenická škola se dlouhodobě orientuje na umělecké obory, ve kterých dosahuje stále vyšší úrovně a zároveň chce novým názvem zdůraznit podstatu svého zaměření. Kraj vychází vstříc jednotlivým požadavkům a doporučuje zastupitelstvu schválit požadované změny,“ vysvětluje důvody náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské školství.

Změny názvu se týkají těchto organizací:

• Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 se mění na Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace

• Trutnovská Střední škola gastronomie a služeb se mění na Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace

• Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 se mění na Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Zřizovacích listiny právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení obsahují totiž mimo jiné právě tyto náležitosti: název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a vymezení majetku ve vlastnictví kraje, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření.

V názvech všech tří škol se také nově objevuje označení právní formy-příspěvková organizace, neboť to požaduje občanský zákoník.

zdroj: KHK