Pardubice plánují výstavbu dvou nových cyklostezek. S podporou státu

Pardubice plánují výstavbu dvou nových cyklostezek. S podporou státu

1788
Sdílejte

Vedení města Pardubice zažádá o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na výstavbu dvou cyklostezek. Jedná se o trasy z Černé za Bory do Žižína a z Pardubic do Chrudimi. Dotace by měly v obou případech pokrýt 85 procent způsobilých nákladů, zbytek zaplatí město z vlastních zdrojů.

Jízda po silnici z Černé za Bory do Žižína je už dlouhou dobu riskantní, výstavba cyklostezky v těchto místech je více než nutná. „Silnice v tomto úseku není zrovna nejširší, provoz zde je navíc velmi intenzivní. Pokud k tomu připočteme nedodržování povolené rychlosti, tak zde vzniká řada nebezpečných situací pro všechny uživatele komunikace,“ uvádí náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek s tím, že situace je čím dál tím více neúnosná a je proto nutné ji řešit. Jediným východiskem podle něho je oddělit dopravu vozidel od té ostatní a vytvořit chodcům a cyklistům vlastní komunikaci.

Pardubice na výstavbu této cyklostezky dlouhé 1 kilometr vyčlenily z městského rozpočtu pro rok 2017 částku 6 milionů korun. Vedení města však na SFDI chystá podat žádost o dotaci, která by pokryla 85 procent způsobilých nákladů. „Realizace cyklostezky by měla vyjít na zhruba 9,4 milionu korun. Pokud však budeme s žádostí o dotaci úspěšní, město zaplatí přibližně 3,2 milionu korun,“ dodává náměstek.

Druhá cyklostezka, kterou město plánuje vybudovat, má propojit Pardubice s Chrudimí. Prozatím by se mělo jednat o realizaci první etapy této trasy, tedy z Pardubic do Dražkovic v délce cca 0,6 kilometrů. „Navrhovaná stavba je řešena jako sdružená stezka pro chodce a cyklisty a je součástí souboru staveb, jejichž záměrem je umožnit bezpečnější spojení těchto dvou měst. Navíc se díky ní zlepší plynulost jízdy v tomto úseku a především se zvýší bezpečnost účastníků provozu,“ podotýká primátor města Martin Charvát.

I v případě stavby druhé cyklostezky Pardubice zažádají o dotaci. „V rozpočtu města na rok 2017 je na realizaci první etapy cyklostezky z Pardubic do Chrudimi alokována částka 7,1 milionu korun, která by měla pokrýt celou stavbu, protože tato cyklostezka je prioritou. Ale pokud i zde získáme dotaci, město by tento záměr vyšel, v očekávaném poměru nezpůsobilých výdajů, na necelé 2 miliony korun. V případě úspěchu v obou žádostech by tak podíl města neměl výrazně překročit 5 milionů korun,“ doplnil náměstek Řehounek.

Jakou částkou se město bude na těchto projektech ve finále podílet, bude známo až na základě výsledků výběrových řízení a rozhodnutí SFDI o přidělení příspěvku.