Od 4. do 12. ledna proběhne na Jičínsku Tříkrálová sbírka

Od 4. do 12. ledna proběhne na Jičínsku Tříkrálová sbírka

1855
Sdílejte

Oblastní charita Jičín pořádá od 4 do 12. 1. 2020 dobročinnou Tříkrálovou sbírku. Po domácnostech budou chodit koledníci s doprovodem, prosím, nezavírejte před nimi dveře, váš dar půjde na dobrou věc!

Smysl sbírky nespočívá ovšem pouze ve vybírání finančních prostředků, ale je také o osobním kontaktu s lidmi. Je to o tom, že k Vám přijdou lidé a popřejí Vám hezký Nový rok. „….štěstí, zdraví vinšujeme Vám…“ se zpívá v tříkrálové koledě. A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí to doopravdy.

A tak, až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. Nežebrají. Dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku a nabízí Vám obyčejné lidské setkání.

Kdo bude chtít, tomu koledníci napíší posvěcenou křídou na dveře symbol K+M+B 2020. Nejsou to ovšem počáteční písmena jmen tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž jde o zkratku latinského Christus mansionem benedicat, což znamená „Kristus požehnej tomuto domu“. Skupinky koledníků přichází do Vašich domovů připomenout radostnou událost Vánoc, potěšit známou koledou, popřát všechno dobré do nového roku a Vy jim jako poděkovaní můžete přispět drobným dárkem. Otevřete potřebným svá srdce, pomozte lidem v nouzi!
Falešní koledníci – prosíme, volejte ihned policii!

Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se Vám musí prokázat platnou průkazkou – pověřením ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky, která musí být zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity. Pokud tomu tak není, prosíme volejte ihned městskou nebo Policii ČR!
Pokud potkáte koledníky v hospodě, jde téměř jistě o koledníky falešné!

Sbírka proběhne na Jičínsku o víkendech 4. – 12. ledna 2020 v Jičíně, Holíně, Ostružně, Střevači, Veliši, Radimi, Dřevěnicích, Železnici, Bradlecké Lhotě, dále pak v Nové Pace, Staré Pace, Úbislavicích, Hořicích, Bříšťanech, Milovicích, Kopidlně, Libáni, Vysokém Veselí, Lázních Bělohrad  a v Lomnici nad Popelkou.
Nejvíce koledníků vyjde do ulic v sobotu 4. ledna 2020.

Zdroj: Oblastní charita Jičín