Nové semafory u nemocnice komplikují okolnosti, které město nemůže ovlivnit

Nové semafory u nemocnice komplikují okolnosti, které město nemůže ovlivnit

4008
Sdílejte

Semafory, které provizorně řídily provoz na křižovatce s ulicí Zborovská před vjezdem do hradecké fakultní nemocnice, zde byly umístěny jako součást objízdných tras po dobu rekonstrukce kruhové křižovatky na Brněnské třídě v létě a na podzim roku 2018 a jejich provoz se velmi osvědčil. Vzhledem k tomu, že dotčené orgány státní správy neumožnily prodloužení dočasného provozu této signalizace, na jaře loňského roku Rada města Hradce Králové zadala projekční společnosti zpracovat projektovou dokumentaci na instalaci stabilních semaforů. Povolovací proces a projektová příprava nových semaforů se však potýká s problémy, které jsou způsobené především kvůli komplikovaným majetkovým vztahům. Město i magistrát se v rámci zákonných postupů a lhůt snaží vše maximálně urychlit.

Město Hradec Králové chce totiž semafory umístit na silnici, která patří Královéhradeckému kraji, a to především se záměrem efektivně regulovat dopravu do fakultní nemocnice. Tu zřizuje ministerstvo zdravotnictví. Státu patří zároveň některé pozemky v okolí křižovatky a komunikace, která vede od křižovatky do nemocnice. „To je hlavní kámen úrazu, že město pracuje na pozemcích, ke kterým nemá žádný vztah, a to je ten pravý důvod, proč vše tak dlouho trvá. S nemocnicí komunikujeme bez problémů, bohužel ale vše, co se týká jejích pozemků a budov, musí řešit ministerstvo zdravotnictví. I když první zdržení v řádu několika měsíců vzniklo hned na začátku, když rada města schválila smlouvu na zpracování projektové dokumentace v dubnu loňského roku, vybraná firma ji ale podepsala až po několika urgencích na konci července,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.
Projekt byl předán dle termínu ve smlouvě 1. října a po potřebném upřesnění byla 1. listopadu předána dokumentace k žádosti o společné povolení. Na základě této dokumentace byl připraven podklad pro souhlas se stavbou na cizím pozemku. Poté byla podána i žádost na ČEZ o zřízení odběrného místa. „Vzhledem k tomu, že přípojka vede přes pozemky fakultní nemocnice, bylo nutné získat souhlas ke zřízení věcného břemene, který jsme od ministerstva zdravotnictví získali po urgenci až v únoru letošního roku, tedy po třech měsících,“ dodává primátor. Ještě v únoru tak mohla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ o zřízení přípojného místa. „Na tento úkon má však společnost ČEZ 16 měsíců. Věřím ale, že se to podaří podstatně dříve. Z celé této geneze problému je zřejmé, že délka procesu získání příslušného povolení pro realizaci akce není způsobena postupem města, a to ani v oblasti samosprávy, ani v oblasti státní správy,“ zdůrazňuje primátor Hrabálek. V současné době se kompletují podklady nutné pro podání žádosti pro společné povolení.
zdroj: Statutární město Hradec Králové