Ulice Spojovací má nové chodníky, během prázdnin se opraví i silnice

Ulice Spojovací má nové chodníky, během prázdnin se opraví i silnice

3958
Sdílejte

Na jaře skončily práce na rekonstrukci a výstavbě nových chodníků podél ulice Spojovací v Hradci Králové. Součástí prací byly i přeložky a překopy silnice, které kvalitu povrchu této důležité komunikace v místní části Svobodné Dvory snížily. Hradecká radnice chce opravit také silnici a nyní připravuje úpravy rozpočtu města tak, aby k rekonstrukci povrchu mohlo dojít co nejdříve. Předpokládané náklady na nový asfaltový koberec jsou zhruba 5,5 milionů korun vč. DPH, k jeho položení by mohlo dojít v druhé polovině prázdnin.

„Na opravu a výstavbu nových chodníků podél ulice Spojovací se nám podařilo získat dotaci ve výši 4,5 milionu korun, které jsou již zapojené v rozpočtu na jiné výdaje. Na zastupitelstvu na konci června ještě požádáme o potřebné finance, aby technické služby mohly co nejdříve vypsat výběrové řízení na zhotovitele, který opraví povrch silnice,“ říká náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací Monika Štayrová.
Součástí novostavby chodníku byl i systém odvodnění a překládky inženýrských sítí, projekt však nepočítal s rekonstrukcí povrchu přilehlé vozovky, v rozpočtu stavby je obsažena pouze nutná vysprávka a napojení chodníku k vozovce zahrnující půl metru nového asfaltového povrchu. Stav silnice si však vyžaduje nový povrch, překládky sítí kvalitu povrchu ještě více poškodily. „Rozhodli jsme se pro komplexní opravu vozovky. Do rozpočtu zapojíme i úsporu, která vznikne díky méněpracím za napojení nových chodníků k ulici, ke kterému ještě nedošlo,“ vysvětluje Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast správy městského majetku. Oprava vozovky bude provedena technologií odfrézování stávajícího krytu podél nově vybudovaného chodníku, vyspravením výkopů po zásazích na inženýrských sítích, aplikací spojovacího postřiku a celoplošnou pokládkou nového asfaltobetonu. Součástí bude také výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí, nezpevněné krajnice a případný nástřik vodorovného dopravního značení. „Termíny zahájení a ukončení prací jsou závislé na schválení potřebných souhlasů orgány města a státní správy a na koordinaci s dalšími subjekty, jako jsou ŘSD či dopravní podnik, předpokládáme, že do zahájení nového školního roku bude vše hotové,“ dodává náměstkyně Pourová.
zdroj: Statutární město Hradec Králové