Město začne přijímat žádosti o pomoc podnikatelům, rozdělí se 10 milionů korun

Město začne přijímat žádosti o pomoc podnikatelům, rozdělí se 10 milionů korun

3743
Sdílejte

Hradečtí drobní podnikatelé budou moci od konce tohoto týdne žádat o finanční příspěvek do výše až 25 tisíc korun. Jedná se o další opatření ke zmírnění dopadů způsobených nouzovým stavem, které je součástí programu Antivirus. Zastupitelé dnes schválili podmínky a formu pomoci, o kterou bude možné žádat do 12. června. Kompletní seznam podmínek včetně formuláře žádost naleznou žadatelé na internetových stránkách města. Celkově má být mezi žadatele rozděleno 10 milionů korun.

„Tato finanční pomoc je určena zejména podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Hradci Králové a během nouzového stavu museli z důvodu vládních nařízení uzavřít své provozovny,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem podnikání v Hradci Králové, která zaměstnává méně než deset osob. Žadatel také musí dodržet některé stanovené podmínky, jako je nepřerušená podnikatelská činnost a nesmí být dlužníkem vůči městu či jeho organizacím. Seznam podmínek v plném znění a formulář žádosti bude možné nalézt na internetových stránkách města.
Všechny podané žádosti budou po skončení termínu předloženy komisi, na základě jejíhož stanoviska bude připravený návrh ke schválení orgánům města. Poté bude možné částku žadatelům postupně vyplácet. „Předpokládáme, že do konce června budou hotové veškeré náležitosti finanční pomoci, kterou chceme hradeckým podnikatelům poskytnout. Během července a srpna, když vše dobře půjde, by se částky mohly začít vyplácet. Peněžitá pomoc je omezena maximální částkou 25 tisíc korun pro jednoho žadatele. Výše peněžité pomoci bude stanovena i podle počtu podaných žádostí,“ doplňuje ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová. Finanční pomoc bude možné využít například na náklady na mzdy, související odvody, na energie, platby za nájemné s výjimkou případů, kde došlo k jejich prominutí v rámci dalších opatření programu Antivirus či nákladů, na které byla čerpána jiná podpora, například státu.
zdroj: Statutární město Hradec Králové