Do městských základních škol se letos hlásilo 1180 prvňáčků

Do městských základních škol se letos hlásilo 1180 prvňáčků

3758
Sdílejte

V průběhu celého dubna se v Hradci Králové konaly zápisy žáků do prvních tříd základních škol zřizovaných městem pro příští školní rok. Letos vzhledem k nouzovému stavu se zápisy konaly mimořádně elektronicky, pouze ve výjimečných případech se zápis konal formou osobní návštěvy rodičů ve škole. K zápisu se zaregistrovalo 1180 dětí, z nichž 206 požádalo o odklad školní docházky. Do lavic by tak v září měla usednout necelá tisícovka prvňáčků.

Přesné číslo, kolik dětí skutečně do první třídy nastoupí, však bude město znát až na konci září, změny mohou nastat ještě dodatečnými odklady nebo stěhováním. „Předpokládáme, že to bude o něco málo více než loni, kdy do prvních tříd nastoupilo 906 žáčků. Počítáme, že v městských sedmnácti základních školách otevřeme 41 prvních tříd,“ řekl Martin Hanousek, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast školství.
U přijetí do prvních tříd městských základních škol mají primárně přednost děti, které patří do příslušného školského obvodu, pak děti, které mají v té konkrétní škole sourozence. „Našim městským školám se daří naplánovat kapacity míst v prvních třídách tak, aby uspokojily požadavky rodičů dle jejich výběru a děti přijaly na základě zápisu. Letos se pouze na jedné škole stalo, že počet přihlášených dětí byl větší než kapacita prvních tříd a muselo se tak přistoupit k losování,“ vysvětluje náměstek Hanousek. Losování se konalo na ZŠ SNP na Slezském Předměstí, z jednadvaceti žáků, kteří nesplňovali dvě výše uvedené podmínky, se tímto způsobem vybralo šestnáct, pro které bylo na škole místo. Rodiče nevylosovaných prvňáčků si tak budou muset zvolit jinou základní školu, ve které ještě volné místo je.
Město Hradec Králové zřizuje na svém území celkem 17 základních škol. V probíhajícím školním roce je v městských školách 41 prvních tříd s 906 žáky.
zdroj: Statutární město Hradec Králové