Kulturní a sportovní aktivity o dotace nepřijdou

Kulturní a sportovní aktivity o dotace nepřijdou

3502
Sdílejte

V rámci několika dalších opatření, které přijalo vedení města v souvislosti s nouzovým stavem kvůli koronaviru, rozhodla rada města o ponechání vyplacené dotace pořadatelům akcí zařazených do cyklů Calendarium Regina a Královéhradecká nábřeží i v případě jejich přesunu na příští rok. V balíčku opatření, které navazují na program Antivirus, pak byly navíc schváleny ještě další tři principy týkající se dotací.

„Řada hradeckých projektů podpořených městskými dotacemi je s ohledem na současnou situaci v nejistotě. Proto jsme přijali záměry, jak se postavíme k akcím a aktivitám v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, jež byly přerušeny, zrušeny nebo jsou přesouvány, a chceme tím alespoň částečně povzbudit organizátory, kterých si velmi vážíme,“ říká náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štayrová. Pořadatelům akcí z cyklů Calendarium Regina nebo Královéhradecká nábřeží při požadavku pořadatele na přesun akce zůstane zachována městská dotace, a to i v případě, že byl termín konání posunut na příští rok. Důležitou podmínkou pro udržení dotace je povaha akce, kdy pořadatelé nesmí výrazným způsobem změnit její charakter.
Součástí balíčku opatření jsou ještě další záměry. „V rámci celoroční činnosti zejména kulturních a sportovních spolků a organizací budeme dobu, kdy nemohly vykonávat plnohodnotnou činnost, tedy zkoušet, trénovat, účinkovat a soutěžit z důvodů opatření vlády a ministerstva zdravotnictví, uznávat jako dobu trvání činnosti s možností uplatit adekvátní vynaložené náklady při vyúčtování dotace. Vedle uvedené činnosti se toto týká obdobně také dlouhodobých projektů, včetně aktivit v cestovním ruchu. Stejně tak u zrušených akcí budeme při vyúčtování akceptovat odpovídající vynaložené náklady přímo související s projektem. Samozřejmě vše bude posuzováno případ od případu, a při zachování spoluúčasti příjemce dotace podle uzavřené smlouvy,“ doplňuje Štayrová.
V rámci již dříve deklarované stabilizace městských organizací rada města v oblasti kultury na počátku června posoudí ekonomické dopady dosavadního omezeného fungování institucí a vyhodnotí předpoklady naplnění specifických ukazatelů a závazků veřejné služby. Záměrem je zachování výše příspěvků, dotací a vyrovnávacích plateb od města a predikce vývoje do konce roku tak, aby společně s prostředky, které budou k dispozici ze státních a krajských krizových programů skončilo hospodaření městských kulturních organizací co možná nejlépe.

zdroj: Statutární město Hradec Králové