Královéhradecký kraj žádá přes 6 milionů korun na obědy pro děti

Královéhradecký kraj žádá přes 6 milionů korun na obědy pro děti

2918
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Královéhradecký kraj se po čtvrté zapojí do projektu Obědy do škol a žádá ministerstvo práce a sociálních věcí o 6,3 milionu korun, kterými zajistí školní obědy pro děti ze sociálně slabších rodin ve školním roce 2020/2021.

„V letošním školním roce se díky tomuto projektu stravuje v našem kraji 495 dětí a pro ten příští jsme vytipovali 980 dětí. Je to však odhad, skutečný počet dětí, které mají na obědy nárok, se ředitelé škol dozví od úřadu práce,“ říká hejtman Jiří Štěpán. Peníze čerpané z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc pokryjí náklady na stravné v plné výši tak, jako by je platili rodiče dětí.

Do projektu, který vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí se Královéhradecký kraj zapojuje již po čtvrté, finančně se však na projektu nepodílí. Je příjemcem dotace a jeho prostřednictvím peníze zaslané ministerstvem práce a sociálních věcí půjdou do 86 škol, které se do projektu přihlásily. V okrese Trutnov to je 24 škol, v okrese Jičíně 12, v okrese Náchod 24, v okrese Rychnov nad Kněžnou 13 a v okrese Hradec Králové také 13 škol. Nejvíce dětí je vytipováno v okrese Náchod a Trutnov.

„Rok od roku stoupá informovanost o projektu ve školách i mezi rodiči. Těší mě, že zájem ze strany škol roste. Pro samotné školy není administrace projektu vůbec náročná a my každý rok ministerstvu poskytujeme zpětnou vazbu a navrhujeme i různá opatření, která by umožnila podpořit ještě větší počet dětí,“ doplňuje hejtman Štěpán. Pro letošní rok se však počítá s finančními vratkami z důvodů nečerpání obědů ve školních jídelnách kvůli koronavirové pandemii.

Projekt je také jediný v České republice, ze kterého mohou čerpat i děti v mateřských školách a kryje náklady na stravné v plné výši tak, jako by je platili rodiče dětí. V základních školách je to jeden oběd na dítě na den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy jeden oběd a dvě svačiny pro jedno dítě na den.

zdroj: KHK