Kraj spolupracuje s Ústím nad Orlicí na důležitých projektech

Kraj spolupracuje s Ústím nad Orlicí na důležitých projektech

3904
Sdílejte

Obnova památek a revitalizace areálu bývalé Perly byly hlavními tématy jednání 1. náměstka hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línka se starostou Ústí nad Orlicí Petrem Hájkem. Spolupráce kraje a města přináší díky vícezdrojovému financování své výsledky pro občany města.

 „I v letošním roce, který je z hlediska financování kritický, jsme nezastavili dotace na už v minulých letech rozpracovanou obnovu památek. To se týká i barokního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, kde pokračuje tříletý projekt za 6 milionů korun. Na tuto vzácnou památku se skládá církev, město i Pardubický kraj. V letošním roce je z krajského rozpočtu schválená dotace 0,5 milionu, město přidává 1,2 milionu a církev se podílí 400 tisíci korun,“ informuje Roman Línek.

Ten se spolu se starostou podíval také na staveniště v areálu bývalé textilky Perla v centru města.  Vznikají tu nové místní komunikace a také se tu na suterénních základech už tyčí skelet budoucího Domu dětí a mládeže (DDM), který tu staví město Ústí nad Orlicí. „V suterénu bude nahrávací studio a venkovní amfiteátr s lezeckou stěnou, v přízemí velkou část zabere multifunkční tělocvična. Příjemnou přidanou hodnotou bude zelená střecha se stanovou plachtou a relaxační plochou. Dešťové vody budou jímány do akumulačních nádrží, ze kterých se bude zalévat veřejná zeleň v přilehlé pěší promenádě,“ vysvětluje starosta Hájek. Na podzim se vedle budovy začne stavět rehabilitační středisko a ve výhledu je i rekonstrukce jednoho z továrních objektů Perly na městskou galerii věnovanou Quido Kocianovi.

Za budoucím Domem dětí a mládeže je také parcela rezervovaná pro ateliéry krajem zřizované uměleckoprůmyslové školy. „Nová budova je již vyprojektovaná. V závěru roku 2019 získala stavební povolení a její předpokládané náklady jsou ve výši 94,5 milionu korun. Nyní čekáme na to, zda bude v nejbližších letech vypsán vhodný dotační program Evropské unie, který by Pardubickému kraji při realizaci této potřebné stavby pomohl s jejím financováním. Nová budova by měla sloužit všem praktickým a ateliérovým výukám, kmenové učebny by zůstaly v druhém objektu školy. Pokud se vše podaří, bude to velký přínos jak pro žáky a pedagogy naší střední školy, tak i pro budoucí podobu tohoto současného městského brownfieldu,“ dodává Roman Línek.

zdroj: Pardubický kraj