Hradecké lesy chtějí postavit oficiální crossové tratě pro cyklisty, nepovolené trasy nebude...

Hradecké lesy chtějí postavit oficiální crossové tratě pro cyklisty, nepovolené trasy nebude město tolerovat

4017
Sdílejte

Hradecké městské lesy, které jsou oblíbeným cílem cyklistů, nabízí desítky až stovky kilometrů cest, kde je možné jezdit na kole. V poslední době ale cyklisté vyhledávají extrémnější trasy, které vedou přímo lesem mimo oficiální cyklotrasy či lesnické komunikace. Jízda na kole je však uvnitř lesního porostu zakázána. V hradeckých lesích tyto terénní stezky (traily) zůstaly po závodech horských kol, jejichž trasu pořadatelé stavěli často svévolně a živelně, bez vědomí a souhlasu majitele lesa a potřebných dalších povolení. Jejich další využívání je tak nepovolené a vede k ničení lesa a plašení lesní zvěře. Správce hradeckých lesů chce do budoucna vybudovat oficiální trailové cesty pro celoroční provoz a pro různé výkonnostní kategorie tam, kde to jejich umístění bude s ohledem na ochranu lesa možné.

Na vedení města se po závodech horských kol Nova Cup v květnu začali obracet občané se stížnostmi na jeho průběh, zároveň upozorňovali, že na tratích cyklisté stále jezdí, i v noci. Na základě podezření z porušení hned několika právních norem ze strany organizátorů závodů dostaly odbor správy majetku magistrátu města a městské lesy za úkol situaci prověřit. „Na závod jsem se přišel osobně podívat a podpořit jej, podobně jako jeho účastníci jsem ale netušil, že není vše v pořádku. Přístup pořadatelů, kteří porušují základní pravidla a v komunikaci s partnery závodů se pak chovají velmi nekorektně, mě skutečně překvapuje. Mám obavu, že je zde zneužívána i cyklistická veřejnost, protože jsem přesvědčen, že drtivá většina nejen hradeckých cyklistů by nikdy nesouhlasila s takovými zásahy do lesa. Navíc bez vědomí majitelů či orgánů státní správy. Nestavíme se proti cyklistice v lesích, ale proti aroganci, svévolnému porušování zákonů a proti porušování pravidel slušného chování,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Podle něj bude mít v Hradci Králové cyklistika ve městě i v lesích vždy podporu, ovšem za podmínky respektování pravidel a především celého lesního ekosystému.
Plné pochopení pro přístup pořadatele závodu nemá ani náměstkyně primátora Věra Pourová, která má na starosti správu městského majetku, a věc již od začátku roku řeší: „Je nezbytné, aby pořadatel závodů respektoval veškeré zákonné požadavky, toto jsme si před konáním závodů dohodli. Pokud se tak nestalo, je na něm, aby nesl odpovědnost.“ 
Celá věc přidělala starosti také správci hradeckých lesů, společnosti Městské lesy Hradec Králové. Ty navštěvuje ročně okolo 350 tisíc cyklistů a je zde okolo stovky hromadných akci. „Pro nás je celá situace velmi nepříjemná, protože jsme v minulosti opakovaně podpořili jednorázové cyklotraily v lesích, ovšem pouze za zákony daných podmínek. Nyní došlo k neřízenému a nepovolenému zakládání divokých trailových tras bez konzultace s námi. Nemáme nic proti cyklistice, ale stejně jako mají svá pravidla v lese i všechny ostatní aktivity, musí to platit i v tomto případě,“ vysvětluje ředitel městských lesů Milan Zerzán, který kromě zbytečných střetů vidí problém zejména v opakování celého problému. „Něco podobného jsme s pořadatelem řešili už vloni, na soukromém majetku to nakonec dokonce řešila Inspekce životního prostředí, takže by nás nenapadlo, že se tento problém bude opakovat hned letos. Toto vše nás nyní vede k urychlenému řešení stavu s vizí oficiálních a hlavně legálních tratí vhodných svoji obtížností pro všechny. Budeme hledat provozovatele tratí, který bude respektovat majitele, nás a zákonné normy. A pokud se rozhodneme závody umožnit, pak při dodržování dohod a právních předpisů. Naší představou je vznik tratí pod našim vedením s různou obtížností, tedy pro všechny výkonnostní kategorie. Ale s jasnými pravidly a respektováním ostatních,“ uzavírá Zerzán.
zdroj: Statutární město Hradec Králové