Hradec Králové

Hradec Králové

6458
Sdílejte

Hradec Králové – krajské město na východě Čech – Královéhradeckého kraje, které leží na soutoku Labe s Orlicí. Město je dopravním uzlem, sídlem mnoha úřadů, státních institucí, bank a je tak více profilováno, jako město služeb, než průmyslu, nalezneme zde ale  také několik průmyslových podniků. Hradec Králové je také bez pochyby městem univerzitním. Je častým místem konání odborných kongresů a sympozií. V Hradci Králové  působé mnoho významných kulturních institucí. Střed města Hradce Králové byl vyhlášen městskou památkovou rezervací, a nejen proto je právě Hradec Králové městem kongresové turistiky, ale také výchozím místem zajímavých tras za pamětihodnostmi a přírodními krásami v okolí. .

Historie Hradce Králové

Krajina na soutoku Labe s Orlicí byla obydlena již v době předhistorické. Již v 10. st. zde vzniklo slovanské hradiště rodu Slavníkovců. R. 995 došlo ke sjednocení českých kmenů pod vládou Přemyslovců a Hradec se stal střediskem severovýchodních Čech. R. 1225 byl prohlášen svobodným královským městem. Ve 14. st. vzrostla prestiž města, Hradec Králové se stal po Praze nejvýznačnějším českým městem. Za husitské revoluce se město postavilo na stranu Jana Žižky. Pohromou pro město bylo období třicetileté války. Umístění císařské posádky a švédská okupace sužovaly město hmotně i duchovně. V r. 1664 zde bylo zřízeno biskupství. R. 1762 podlehla téměř polovina města ohni. V době českého národního obrození, se Hradec svými počiny slavně zapsal do historie. Po 1. sv. válce dochází k rozvoji, který byl ale násilně přerušen 2. sv. válkou. V poválečném období se město stává znovu kulturním a hospodářským střediskem.

Nejvýznamější památky

Historické centrum města skrývá jedinečné panorama, kde se na malé ploše Velkého náměstí setkávají hned tři stavební slohy: gotická katedrála svatého Ducha, renesanční zvonice zvaná Bílá věž a barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Monumentální budova Muzea východních Čech na městském nábřeží byla realizována podle plánů architekta Jana Kotěry v letech 1909 – 1912. Poblíž centra se nachází budova obřího akvária, které svým návštěvníkům nabízí bezprostřední kontakt s tropickou přírodou. V areálu letiště ve Věkoších vzniká unikátní muzeum letectví, kde se návštěvníci mohou seznámit s historií aviatiky v českých zemích. Na kopci sv. Jana na Novém Hradci se nachází místní hvězdárna a planetárium. Za návštěvu také rozhodně stojí Botanická zahrada léčivých rostlin, která byla založena se vznikem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Pověst

V Hradci se chystala exekuce rakovnického zločince. Zločinec před popravou uviděl v davu lidí svého známého, žebráka, a řekl mu, aby se vrátil do Rakovníka, kde pod stromem nalezne poklad. Z části peněz nechť koupí Hradci zvon. A tak se také stalo.

Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org, http://www.hradeckralove.org