S Hradcem Králové propojí Piletice a Rusek nová cyklostezka

S Hradcem Králové propojí Piletice a Rusek nová cyklostezka

3225
Sdílejte

S náklady okolo 12 milionů má vzniknout nové propojení pro pěší i cyklisty do městských částí Rusek a Piletice. Zatím jsou tyto městské části spojené s Hradce Králové pouze rušnou silnicí III. třídy, po které je však pohyb jak chodců, tak cyklistů velmi nebezpečný. Rada města Hradce Králové již schválila zpracovatele, který provede projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení a také následné provedení stavby. Ta by měla být rozdělena do dvou etap. Jako první bude vybudována část cyklostezky mezi Pouchovem a Pileticemi, kde již došlo k vykoupení potřebných pozemků. Na druhou část, směrem na Rusek, zbývá ještě vykoupit několik pozemků, aby se i zde mohlo začít se stavbou. Na celém úseku se počítá také se stavbou i úpravou přechodů, rozšířením osvětlení, či potřebnou úpravou křižovatek. Se stavbou se má začít podle dostupných informací v příštím roce.

Zdroj: Radnice HK