Benešovka už má na stavebním úřadě žádost o územní rozhodnutí

Benešovka už má na stavebním úřadě žádost o územní rozhodnutí

3555
Sdílejte

Město nadále pokračuje v procesu přeměny Benešovy třídy v Hradci Králové, začátkem května byly podány žádosti o územní rozhodnutí na zbývající čtyři etapy. Stavební úřad se nyní musí seznámit s podanými poklady a souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Poté bude moci být zahájeno územní řízení, což je první fáze celého stavebního procesu, jehož výsledkem bude revitalizace Benešovy třídy.

„Stále je před zahájením samotné stavby spoustu práce, ale nyní jsme postoupili o další významný krok dopředu, podali jsme dvě žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad. Zvlášť na liché a zvlášť na sudé etapy,“ říká náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Sudé etapy s čísly 2. a 4. se týkají oprav lokalit u polikliniky, zrekonstruovat by se zde měla křižovatka a vybudovat nové podzemní garáže. Liché opravy 3. a 5. zahrnují práce na druhé straně, tedy kruhovou křižovatku přezdívanou „vajíčko“ a opět nové podzemní garáže. „Podařilo se nám zajistit 75 % souhlasů vlastníků dotčených pozemků, což by pro zahájení oprav mělo stačit, ovšem jsou zde jednotlivci, kteří zejména u sudých etap chtějí proces zpomalit a zkomplikovat. Pokud se tedy toto nezvládne rozumně vyřešit, bude muset být pravděpodobně územní řízení na sudé etapy přerušeno do vyřešení souhlasu. V celém procesu nás zpomaluje také zákon, jelikož i když máme potřebné souhlasy až na skutečné výjimky, tak musíme ty, kteří souhlas nedali, obeslat a informovat, což u takového množství účastníků řízení je časově náročné,“ doplňuje náměstek Bláha.
Po získání souhlasů vlastníků musel projektant aktualizovat vyjádření dotčených orgánů, zejména správců sítí a dalších. „Nyní je bude kontrolovat stavební úřad. Stejně tak, a to si troufám odhadnout, zabere nejvíce času kontrolování předložených souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Pokud to dobře půjde, věřím, že budeme mít územní rozhodnutí do konce roku. Poté bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení a podána žádost o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení projektant zpracuje zadávací a prováděcí dokumentaci, na základě které proběhne výběrové řízení na zhotovitele,“ dodává náměstek Bláha.

zdroj: Statutární město Hradec Králové