Zlaté české ručičky v Čechách stále existují

Zlaté české ručičky v Čechách stále existují

2961
Sdílejte
Koronavirus v březnu zaskočil i nás obyvatele Evropy. Žádných ochranných prostředků kvůli prevenci nebylo dost, a ty které byly k dispozici, urazily do naší země dlouhou cestu. Pardubický kraj se operativně rozhodl podpořit regionální výrobce ve vývoji různých ochranných pomůcek, které budou české, kvalitní, nebudou předražené a nebudou k nám putovat po celé planetě. Pardubický kraj vyhlásil  před Velikonocemi výzvu „Hledáme zlaté české ručičky“. Nabídl peníze firmám, pokud dokáží rychle reagovat.

Každý občas přehodnotí své priority, buď že se sám rozhodne, nebo je k tomu okolnostmi dotlačen. Pardubický kraj každoročně poskytuje obcím a jiným subjektům různorodé dotace. Letošní rok je pro nás všechny jiný. I kraj bude finančně postižen koronavirovou epidemií, a proto se zamýšlíme nad každou korunou. Plánujeme, že obvyklé programové dotace prozatím poskytneme jen v omezené míře.

V době mimořádné situace je třeba reagovat mimořádně rychle a finanční prostředky najít také neprodleně. Došlo k uvolnění peněz z kapitoly rozvoje, které byly původně určeny na programovou dotaci pro  tzv. problémové regiony. Operativně byla vyhlášena výzva „Hledáme zlaté české ručičky.“ Chceme tak podpořit inovace v regionu, které napomohou akčně reagovat na současnou situaci.  Cílem je podpořit vývoj nových technologií či produktů, případně změnu stávajících technologií výroby ochranných pomůcek či poskytování služeb v boji proti COVID-19.  Dotace je určena pro firmy jakékoli velikosti se sídlem či alespoň pobočkou v Pardubickém kraji. Zájemci se mohli hlásit do úterý 14. dubna. Zcela vyloučeno bylo poskytnutí dotace firmám realizujícím pouze nákup a prodej. Součástí návrhů muselo být vždy něco nového, například překlopení původní výroby do jiné, vývoj produktu či zařízení apod.

Ve čtvrtek 16. dubna zasedala desetičlenná odborná komise. Jednání trvalo více než čtyři hodiny a precizně jsme jednotlivé žádosti zhodnotili. V případě drobných nejasností jsme žadatele kontaktovali telefonicky. Sešla se nám celá řada velmi zajímavých nápadů, které budou sloužit i v budoucnu. Během jednoho týdne bylo přihlášeno 23 projektů s požadavky na podporu přesahující 19 milionů korun. Z nich komise vybrala 11 nejlepších. Mezi ty kraj rozdělí přes sedm milionů korun. Peníze budou žadatelům poskytnuty ihned po schválení zastupitelstvem 5. května. Uchazeč má však pouze 90 dnů na to, aby předložil funkční technologii, či výsledný produkt. Ale máme informace, že firmy na svých nápadech pracují třeba již od začátku března.

V komisi jsme se shodli, že projekty, které nebudou doporučeny k finanční podpoře z krajského rozpočtu, předáme CzechInvestu a P-PINKu. S firmami bude i dále spolupracováno, aby i jejich nápady byly do budoucna zhodnoceny a využity.

Ozvaly se firmy z Pardubic a z dalších měst celého kraje, například z Holic, Chrudimi, Nasavrk, Lanškrouna a dalších. Ve velmi krátkém čase se podařilo shromáždit zajímavé a prospěšné projekty. Je to například výroba roušek z nanovláken, z antibakteriálního materiálu, zhotovení formy na výrobu výtěrových tyčinek pro testování na koronavirus. Podpořena bude i výroba nízkonákladové polomasky s vyměnitelným filtrem ve verzi FFP2 a FFP3, kde s podobným nápadem přišly 2 firmy. Vybrán byl i výrobce, který uskuteční přeměnu výrobní linky na produkci dezinfekčního gelu. K zajímavým inovacím patří také vývoj bezdotykového dávkovače na dezinfekci, odsávací zařízení aerosolu z úst pacientů u zubaře a fotokatalytický dezinfekční systém, kde optimalizovaným osvětlovacím tělesem lze dezinfikovat vnitřní prostory. Některé technologie bude možné využít v nemocnicích a ordinacích lékařů i v době, až současná epidemie ustoupí.

zdroj: Pardubický kraj