Zahájení jarní turistické sezóny 2018 v Pardubickém kraji – sobota 24.3.2018

Zahájení jarní turistické sezóny 2018 v Pardubickém kraji – sobota 24.3.2018

826
Sdílejte

Z pověření Oblastního výboru KČT Pardubický kraj pod záštitou Rady Pardubického kraje a starosty města Vysoké Mýto Ing. Františka Jiraského s finanční podporou Pardubického kraje a města Vysoké Mýto pořádá KČT Vysoké Mýto ve spolupráci s Oblastním výborem KČT Pardubice, Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Římskokatolickou farností, zámkem Nové Hrady a dalšími Zahájení jarní turistické sezóny 2018 v Pardubickém kraji.

Akce se koná při příležitosti 130. výročí založení Klubu českých turistů a 100. výročí založení republiky.

Buďte vítáni v královském věnném městě Vysoké Mýto!

Připravili jsme pro vás následující program:

1. Registrace účastníků v Amfiteátru M-Klubu v ul. Litomyšlské- vchod z Městské knihovny
Poskytování informací, nabídka turistických materiálů, razítka apod. (8–9 h)
2. Hudební vystoupení skupiny Vánek z Chocně – členové KČT Vysoké Mýto (8–9 h)
3. Kulturní vystoupení členů Divadelního spolku Šembera (9–9:10 h)
4. Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Vysoké Mýto a KČT (9:10–9:30)
5. Procházka městem s průvodcem nebo individuálně (10–16 h)
6. Prohlídka věží Pražská, Litomyšlská a Zvonice – vyhlídka na město (10–16 h)
7. Prohlídka Regionálního muzea (10–16 h)
8. Muzeum karosářství s průvodcem v budově Infocentra (10–16 h)
9. Prohlídka kostela sv. Vavřince (10–16 h)
10. Výstava obrazů v Městské galerii v budově Infocentra na náměstí (10–16 h)
11. Informační centrum na náměstí Přemysla Otakara II. (10–16 h)
12. Barokní areál Sv. Mikuláše ve Vraclavi – muzeum soch, hradiště Vršovců (11:20–15 h). Na Vraclav
pěší vycházka – 7 km, zpět autobusem (viz mapa)
13. Rokokový zámek manž. Kučerových v Nových Hradech – Prohlídka zámku, zámecké zahrady, bludiště, jelení zvěř, muzeum cyklistiky (10–16 h). Pouze pro závazně přihlášené za vstupné
100,- Kč, placené na zámku. Tam i zpět autobusem
14. Vycházka po Vysokém Mýtě – dl. 2,5 km (10–16 h, viz mapa)
15. Vycházka k rybníku Chobot a zpět do města – 10 km (10–16 h, viz mapa)
16. Vycházka na Bučkův kopec a zpět, nebo zpět přes Slatinu – max. 11 km (10–16 h, viz mapa)
17. Cyklistický výlet do Nových Hradů a zpět s možností návštěvy zámku
18. Kujebácký velikonoční jarmark na nám. Přemysla Otakara II (9:30–15 h)
19. Kulturní program v rámci jarmarku na náměstí (10–12 h)