Vodní elektrárna Hučák – úterý 9. srpna 2022

Vodní elektrárna Hučák – úterý 9. srpna 2022

2264
Sdílejte

Léto se Sedmikráskou – Informační centrum ČEZ Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hučák
Sraz v 9.45 hod. před Informačním centrem ČEZ.
Hradí se vstupné: 50 Kč za rodinu na podporu činnosti KRC Sedmikráska. Přihlášení do neděle 7. 8. 2022 přes https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Na akcích jsou pořizovány fotografické a filmové záběry na základě oprávněného zájmu instituce pro účely propagace organizace. Pro tento účel používané záběry povoluje Nařízení EU a NOZ.  Pokud s uveřejněním fotografií vaší rodiny nesouhlasíte, sdělte tento nesouhlas před začátkem akce pořadateli a v průběhu akce také přítomnému fotografovi.