Velikonoční trolejbus – pondělí 22. dubna 2019 – Pardubice

Velikonoční trolejbus – pondělí 22. dubna 2019 – Pardubice

2357
Sdílejte

Pardubický spolek historie železniční dopravy Vás v pondělí 22. dubna 2019 zve na projížďku VELIKONOČNÍM TROLEJBUSEM
TROLEJBUS ZASTAVUJE I NA V JÍZDNÍM ŘÁDU NEUVEDENÝCH ZASTÁVKÁCH NA TRASE
Jízdní – 20 Kč
Za příspěvek na provoz trolejbusu obdrží každý návštěvník drobný velikonoční dárek.
Trolejbus tradičně doprovodí velikonoční zajíčci!
Prosíme, dbejte osobní bezpečnosti a pokynů pořadatelů! Právo na změnu vyhrazeno!

S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy spolupracují a jeho činnost podporují:
České dráhy, a. s.; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Lokálka Group, Železniční spolek
Rokycany; MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; Městys Choltice; Ministerstvo kultury
ČR; Pardubický kraj; Statutární město Pardubice; SŽDC, s. o.; Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera;
Ministerstvo dopravy České republiky a další. Děkujeme.