V Hradci Králové vznikne dům umění

V Hradci Králové vznikne dům umění

4223
Sdílejte

Krajští radní schválili přípravu záměru založení Domu umění – Kunsthalle v Hradci Králové. Bude sídlit v bývalých dílnách střední průmyslové školy v areálu U Koruny. Stane se galerií pro současné umění, zázemím a oporou pro tvůrce i veřejnost, laboratoří umění.

„V Hradci Králové, oproti jiným městům, je krajská Galerie moderního umění jedinou institucí, která disponuje výstavními prostory. Chybí jí ale adekvátní prostory pro výstavy současného umění, které aktuálně hledá. Naše škola v současné době opouští dílny, kde donedávna probíhala výuka uměleckých kovářů, zámečníků a obráběčů kovů a kraj řeší, jak nepotřebný majetek využít. Ve spolupráci s ředitelem GMU jsme prověřovali možnosti využití dílenského areálu pro výstavní prostory. A myšlenka Kunsthalle získala jasnější perspektivu,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

Provoz Kunsthalle by měl fungovat v rámci organizační struktury Galerie moderního umění v objektu bývalých dílen krajské školy. Jedná se o přízemní industriální prostory, tedy interiéry, které nekonkurují vystavovaným dílům, a proto vyhovují podmínkám pro prezentaci aktuálního výtvarného umění. Tradiční galerie by tak měla důrazněji reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti skrze současné umění. Stejně jako v dalších městech tak obdobný typ instituce zásadním způsobem přispěje k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury v Hradci Králové a našem regionu.

„Projekt Kunsthalle Hradec Králové má velký potenciál prosadit toto město na mapu současného výtvarného umění v národním, ale také ve středoevropském kontextu. Zvlášť za důležité vnímám, že koncepce má oporu v Galerii moderního umění, tedy ve významné sbírkotvorné instituci, která dlouhodobě působí v regionu a disponuje bohatými sbírkami a zázemím nezbytným pro kvalitní práci na poli výtvarného umění,“ konstatuje profesor Michal Koleček, ředitel a hlavní kurátor Domu umění Ústí nad Labem a odborný konzultant.

„Kunsthalle neboli dům umění je především společensky zodpovědná instituce v oblasti sociokulturního rozvoje lokální komunity a měla by místním občanům nabízet současná témata, skrze která se budou snadněji a lépe orientovat v současně méně srozumitelném světě,“ sděluje František Zachoval, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové.

zdroj: KHK