Turistická hra pro děti a rodiče k 660 výročí Třebechovic – Po...

Turistická hra pro děti a rodiče k 660 výročí Třebechovic – Po třebechovických stopách

1907
Sdílejte

Turistická hra pro děti a rodiče, která vzniká k 660 výročí od první písemné zmínky o Třebechovicích.

Jedná se o hru Po třebechovických stopách. Návštěvníci města si mohou v informačním centru vyzvednout pracovní listy s mapou a pohybovat se po jednotlivých kulturních i přírodních pamětihodnostech města Třebechovic a jeho blízkého okolí po trase dlouhé od 3 do 7 km, kdy každé z dvanáti zastavení je doplněno nějakým kvízem, hádankou nebo jednoduchým úkolem.

Cílem projektu je na vybraných příbězích a památkách ukázat návštěvníkům život na malém městě s jeho sousedskými vztahy, cechy, řemeslnou tradicí i náboženskými pohledy

Návštěvník si může vybrat ze dvou okruhů – malý okruh (městský) nebo velký okruh (po okolí Třebechovic). Velký okruh je zavede až do Skanzenu Krňovice, který je partnerem projektu. Skanzen realizuje repliky dobových stavem (mlýn, kovárna aj.) a prezentuje stará řemesla a jejich technologické postupy.

Pracovní listy k expozici pomohou návštěvníky zábavnou formou provést a doplnit informace po místech, kde se pohybovali tvůrci betlému a kde žili a zavedou je z expozice dále po památkách města a okolí. Návštěvníci tak poznají historii betlému v kontextu města a seznámí se s tváří města v době vzniku betlému a porovnají, co zůstalo dodnes. A to formou příběhu a pátrání po jednotlivých krocích tvůrců a Proboštových vrstevníků, kteří jsou v betlému ztvárněni a také jednotlivých řemesel.

Výchozím bodem je expozice Třebechovického Proboštova betlému a model města za doby Josefa Probošta. V betlému jsou vedle náboženských scén ztvárněna tradiční třebechovická řemesla a sousedé Josefa Probošta, jako např. hrnčíři, kováři bednáři aj., Vedle betlému vyřezal Josef Probošt také vrch Oreb a Sv. Václava podle dochovaných místních památek.Pracovní listy jsou tedy doprovodným edukačním materiálem nejen pro mladší, ale také další aktivní generace. Průvodkyně v muzeu provedou expozicí NKP TB a předají návštěvníkům pracovní listy a podrobnosti k jednotlivým trasám. Součástí pracovního listu budou i nezbytné psací potřeby (pastelky) s logem muzea pro vyplnění pracovních listů.

trebechovicka-stopa-2018-2048