Technické služby opravují i během nouzového stavu

Technické služby opravují i během nouzového stavu

2105
Sdílejte

V současné době se Technické služby Hradec Králové věnují opravám tří chodníků, zálivu pro MHD a dvou mostů. Opravuje se chodník v ulici ČSA, Bratří Štefanů a na Gočárově třídě, na novém zálivu pro MHD se pracuje v Divišově ulici. Od poloviny března je také uzavřena komunikace propojující ulici U Sokola a Maxe Malého v Plotištích nad Labem, probíhá zde totiž demolice dvou mostů přes potok Melounka a Malý Labský náhon a připravuje se výstavba nových. Celkem se jedná o opravy v hodnotě 15,5 milionu korun včetně DPH.

„Jde o plánované opravy, které jsou skutečně potřeba udělat. Možná právě díky sníženému provozu na těchto komunikacích a v jejich okolí, a to vzhledem k nouzovému stavu, by se mohly opravy teoreticky stihnout dříve,“ říká náměstkyně primátora Věra Pourová, do jejíž gesce spadají městské společnosti. Od poloviny března se v Hradci Králové opravují tři chodníky na frekventovaných trasách. „Jedná se o chodníky v ulicích ČSA, Bratří Štefanů a na Gočárově třídě. Lidé budou muset po dobu rekonstrukcí využívat chodníky na protější straně, samozřejmě vchod do domů je umožněný. Předpokládáme, že stavební práce na těchto trasách budou ukončeny do poloviny června,“ doplňuje náměstkyně Pourová. Již začátkem června by už ale mohla být dokončena právě probíhající oprava zastávkového zálivu v Divišově ulici.
Přibližně do poloviny srpna pak budou muset místní v Plotištích nad Labem počítat s objízdnou trasou kvůli demolici a výstavbě mostů přes potok Melounka a Malý Labský náhon. Uzavřena je účelová komunikace propojující ulici U sokola a Maxe Malého. Objízdná trasa je vedena ulicí Petra Jilemnického, Předměřickou a Kydlinovskou.

Zdroj: Statutární město Hradec Králové