Také sociální pracovníci jsou klíčovými osobami v době pandemie, můžete je navrhnout...

Také sociální pracovníci jsou klíčovými osobami v době pandemie, můžete je navrhnout na ocenění

3409
Sdílejte

Nouzový stav spojený s onemocněním COVID–19 ovlivnil nejen činnosti poskytovatelů sociálních služeb, ale i činnosti sociálních pracovníků obcí. Tito pracovníci zajišťují nadále pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Jsou v kontaktu s osobami, které nemají přístup na internet a mají značně omezené možnosti komunikace s úřady či přístup k informacím, předávají informace seniorům, rodinám s dětmi, které nemají k dispozici moderní technologie, lidem bez domova a dalším ohroženým osobám.

 „Oceňuji velké nasazení sociálních pracovníků obcí, kteří v těchto náročných dnech odvádějí záslužnou práci pro všechny potřebné,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje. Osobám v nouzi a potřebným jsou sociální pracovníci obcí k dispozici na telefonu, často také na speciálních linkách pomoci, které obce zřídily k poskytnutí poradenství či krizové pomoci.

V mnoha případech jsou zapojeni do dalších činností souvisejících s mimořádnou situací. V terénu roznášejí letáky, informační kartičky, roušky, dezinfekce, podílejí se přímo či ve spolupráci s dalšími aktéry na zajištění nákupů, obědů, vyzvedávání léků pro seniory, osoby osamělé či se zdravotním postižením. Ve spolupráci s krizovými štáby obcí se podílejí nazajištění možností krizového ubytování a péče pro osoby bez přístřeší, kterým byla, popř. bude nařízena karanténa.

„Možná si až teď mnozí lidé uvědomili, jak klíčovými osobami jsou všichni, kteří pracují v sociální oblasti. Někteří zabezpečují chod pobytových zařízení tak, aby se do nich nedostala nákaza, a jiní s různými omezeními zajišťují i terénní sociální služby a pomoc. Koronavirus nezmenšil potřeby starých, nemocných, hendikepovaných a dalších potřebných lidí. Proto bych rád připomenul, že zaměstnancům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, dobrovolníkům a filantropům můžeme poděkovat také prostřednictvím každoroční ceny Duhové křídlo, kterou vyhlašuje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. Až do konce května můžete zasílat vaše nominace na formuláři, který najdete na stránce www.duhovekridlo.cz,“ dodal Pavel Šotola.

Na ocenění Duhové křídlo veřejnost nominuje organizace a osoby v kategoriích poskytovatel sociálních služeb, profesionál a také dobrovolník nebo filantrop. Organizátoři navíc předají Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Uzávěrka návrhů na nominace končí 31. května 2020. Ocenění všech kategorií budou vyhlášeni na slavnostním předáváním cen dne 30. září 2020 od 15 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

zdroj: Pardubický kraj