Správa a údržba silnic Pardubického kraje reagovala na výskyt COVID-19 v předstihu...

Správa a údržba silnic Pardubického kraje reagovala na výskyt COVID-19 v předstihu a patřičně zaopatřila svá pracoviště

2976
Sdílejte

Již před opatřeními Vlády ČR a Pardubického kraje, která se týkala omezení z důvodu výskytu koronaviru, reagovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje v předstihu a učinila bezpečnostní opatření. Vedení Správy a údržby silnic pořídilo hygienické prostředky a některá další zařízení pro bezpečný chod organizace. Nyní zaměstnanci vykonávají svou práci s určitými omezeními na pracovištích, někteří pracují z domova.  

 

„Připravenost SÚSky byla bravurní. Ještě než Vláda ČR stihla vydat určitá omezení a nastavit nouzový stav v celé republice, tak tady nelenili a zaopatřili si prostředky pro dezinfekci, pro úklid a objednali ochranné pomůcky dýchacích cest pro své zaměstnance,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Další opatření prováděli průběžně v reakci na aktuální situaci, která se neustále měnila. Byla tedy učiněna všechna nutná opatření k zajištění zachování hlavní činnosti organizace. Je skvělé vidět, že zde vše funguje tak, jak by mělo.“

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec sdělil: „Nechtěli jsme nic nechat náhodě a připravit se co nejlépe, kdyby nastal jakýkoliv pesimistický scénář. Dnes mohu sdělit, že se to opravdu vyplatilo. Pořídili jsme dezinfekční prostředky, ústenky. Učinili jsme hygienická opatření v podobě zakoupení generátorů ozónu pro dezinfekci všech našich společných prostor. Dezinfikujeme i všechny kontaktní plochy, se kterými zaměstnanci přichází do styku.“ V zařízeních Správy a údržby silnic byl omezen styk jednotlivých osob. Někteří zaměstnanci pracují ze svých domovů. „V celé organizaci jsme eliminovali styk osob. Omezili jsme přístup do budov a kontakt se třetími stranami. Je omezen pobyt vícero zaměstnanců v jedné kanceláři. Pro pracovní schůzky využíváme videokonference, e-mailovou či telefonickou komunikaci,“ dodal Miroslav Němec.

Činnost organizace je plně zajištěna. Probíhá běžná údržba majetku ve správě organizace, stavební činnosti, příprava staveb. Náklady spojené s opatřeními, které jsou realizovány v rámci řešení pandemie COVID-19, budou hrazeny z vlastních prostředků Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

zdroj: Pardubický kraj