Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu – sobota 13. dubna 2019...

Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu – sobota 13. dubna 2019 – zámek Nové Město nad Metují

2958
Sdílejte

Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné. V sobotu 13. dubna 2019 v 11, 13 a 15 hodin.