Schodiště Bono publico v Hradci Králové, se opět otevřelo veřejnosti

Schodiště Bono publico v Hradci Králové, se opět otevřelo veřejnosti

1043
Sdílejte

Po celkové opravě se v pátek 6. září 2019 veřejnosti znovu otevřelo schodiště Bono Publico v historickém centru Hradce Králové. Rekonstrukce empírové stavby byla rozdělena do několika etap. Začala předloni v letních měsících, kdy se do zdiva zabudovalo zařízení pro elektroosmózu, speciální technologii na odvádění vlhkosti. Rekonstruovány byly omítky, izolace, dozdívky nebo odvodňovací systém. Návštěvníkům cestu schodištěm zpříjemní nové osvětlení a decentní hudební doprovod. Celá oprava kulturní památky včetně projektové dokumentace vyšla na 26,35 milionu korun s DPH.

„Hradečtí tak odedneška mohou znovu využívat nejkratší a oblíbenou cestu z Velkého náměstí ke křižovatce u Fortny a opačně. Schodiště se odjakživa potýkalo s problémem vlhkosti, v posledních letech bylo často středem pozornosti vandalů. Použily se nejmodernější materiály a technologie, aby se předešlo poškozování tohoto kouzelného místa v našem městě. Věřím, že se to podařilo,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Opravy byly rozděleny do dvou etap, kdy první z nich vyšla na 2,4 milionu korun a druhá na 22,8 milionu korun včetně DPH. Pracím ještě předcházela projektová dokumentace za 1,15 milionu korun s DPH. „Obnova této klasicistní památky se snažila vrátit její původní podobu. Spodní vstupní portál je zhotoven podle dobové fotografie, zásahy se týkaly také horního portálu. Mimo to byly zrekonstruovány omítky, obnovena okna a provedena izolační a sanační opatření proti vlhkosti. Právě v případě opatření proti vlhkosti bylo nutné používat technologie moderní i prověřené časem. Vně sedmdesátistupňového schodiště jsou odvětrávací mezery a jílové izolace, které zamezují společně s elektroosmózou vlhkosti vstupovat do konstrukcí. Výměny se dočkalo také samotné schodiště, které bylo navráceno do původní podoby a nyní je dubové, nové jsou i pískovcové podesty,“ vysvětluje vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta.  Kompletní výměny se dočkaly také nosníky a střešní krytina. Byla zde rovněž zabudována technologie pro elektroosmózu pro zabránění vzniku vlhkosti. Došlo i na nové osvětlení. „Původně bylo schodiště poměrně temné, světlo bylo jen dole, na podestách a nahoře. Nyní je světlo z každé strany vstupu u portálu a také uvnitř nejenom na podestách, ale osvětluje i každý stupeň. Věřím, že toto opatření přispěje k vyšší bezpečnosti chodců a zároveň by také mohlo odradit vandaly,“ dodává Falta.

Zvýšené osvětlení památky není jediným prvkem, který by mohl omezit vandalskou činnost. Novinkou je kamerový systém, který je napojený na městskou policii. „Ta má navíc možnost hlasového výstupu směrem k vandalovi. Prostřednictvím zabudovaných reproduktorů bude možné výtržníka upozornit, že podniká trestnou činnost, a vyzvat ho k jejímu okamžitému ukončení. Navíc díky kamerovému monitoringu bude snazší pachatele odhalit,“ upozorňuje ředitel městské policie Miroslav Hloušek.

Další novinkou pro návštěvníky klasicistní památky je moderní decentní ozvučení. Každý si bude moci na tlačítkovém panelu u spodního portálu navolit skladbu, která ho bude při cestě doprovázet. V nabídce je pět melodií, které byly nahrány hradeckou filharmonií a jedná se vždy o takové, které jsou s městem Hradec Králové úzce spojeny. Jednotlivé skladby není možné přepínat, vždy musí návštěvník počkat, až dohraje ta, která byla předtím zvolena.

„Nelze určit přesné datum, kdy bylo schodiště zhotoveno. Původně byla u Komenského ulice rybářská bašta, na jejíž pozůstatky se narazilo jak při opravě teras, tak během rekonstrukce schodiště. Původně měla lícové cihlové zdivo, v některých partiích je zachována omítka. Průchod hradbami k řece je zde už od dob středověkého opevnění, pokud ovšem není ještě starší,“ popisuje vedoucí hradeckých památkářů Jan Falta. Během této rekonstrukce archeologové objevili pravěké pozůstatky a díky nim je možné zrekonstruovat, jak místo v dřívějších dobách vypadalo. Mezi movité historické věci, které objevili, patří třeba pravěká kamenná šipka do šípu nebo úlomky šperků či nádob. „Toto jen dokládá, že v Hradci Králové existoval významný kulturní i obchodní život již před několika tisíci lety,“ dodává Falta.

zdroj: MMHK