Program Antivirus začíná pomáhat v Hradci

Program Antivirus začíná pomáhat v Hradci

3094
Sdílejte

Prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství pro podnikatelské a nepodnikatelské účely do konce letošního roku, vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun a poskytnutí 10 milionů na podporu podnikání. To jsou některá opatření, která dnes na svém zasedání schválili zastupitelé města v rámci programu Antivirus. V rámci něj již koncem března schválila rada města například odpuštění nájmu nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozovny pro maloobchodní prodej zboží a služeb. Smyslem programu Antivirus je pomoc podnikatelům či kulturním organizacím v Hradci Králové s nepříznivými dopady způsobenými nouzovým stavem.

„V posledních dnech vidíme pozitivní čísla vyléčených osob nakažených koronavirem a známe také termíny, jak se postupně začnou uvolňovat vládní opatření. Máme se pomalu vracet do běžného života, ale skutečně to není jednoduchý úkol. Programem Antivirus chceme pomáhat hradeckým podnikatelům, a tím i jejich zaměstnancům,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. „Součástí programu Antivirus je celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti. Máme v plánu jej průběžně doplňovat o další nástroje, kterými chceme snížit negativní dopady současné situace v našem městě,“ dodává primátor.
Pro podnikatelské i nepodnikatelské účely budou do konce letošního roku prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství, tedy zábory pro předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce. „Z hlediska vyčíslení nákladů se v rámci prominutí těchto poplatků do konce letošního roku dostáváme na částku přibližně čtyři miliony korun. Již na radě města jsme rozhodli o prominutí nájemného nájemcům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své provozovny, což v tuto chvíli činí náklady přibližně tři a půl milionu korun za měsíc,“ uvádí Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury. Podmínkou prominutí nájemného je, aby žadatel nebyl k 31. prosinci 2019 dlužníkem města. O prominutí nájmu bude možné žádat až zpětně, a to nejdříve po skončení nouzového stavu.
Zastupitelé dnes také schválili vytvoření fondu ve výši 10 milionů korun na poskytnutí podpory v podnikání. Město bude nadále podporovat sociální služby a sportovní činnosti dětí a mládeže a zároveň budou učiněna opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti v rámci magistrátu města a městských organizací. „V rámci finančního vypořádání roku 2019 jsme schválili také vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun, která bude sloužit k překonání tohoto krizového období. Zároveň učiníme taková opatření, která budou směřovat k zajištění finanční stability městských kulturních organizací a společností, kterých se současná situace výrazně dotkla s ohledem na tržby ze vstupného. To se samozřejmě bude týkati dalších společností, jako je dopravní podnik či správa nemovitostí,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.
Součástí programu Antivirus jsou již také rozhodnutí ředitelů městských školských zařízení prominout po dobu nouzového stavu platby za školkovné a za školní družinu (informovali jsme zde). Toto opatření vedení města rozšířilo o odpuštění plateb v dubnu a v květnu za využití městských jeslí. Zároveň je prodloužena splatnost poplatků za komunální odpad, psy a poplatek z pobytu. Nově je možné je uhradit až do 15. července.

zdroj: Statutární město Hradec Králové