Pohled do historie města Žamberka

Pohled do historie města Žamberka

Město Žamberk bylo založeno ve 13. století na místě slovanské osady, která ležela na cestě vedoucí z Čech do dnešní polské oblasti Kladska a na Moravu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1332. Ve 14. století bylo město rozděleno na žampašské a litické panství. Ve 14. a 15. století se na místě dnešního zámku pravděpodobně nacházel klášter augustiniánů. Mezi majitele litického panství patřili Jan z Lichtenburka, Jindřich z Lipé, Boček z Kunštátu a páni Pernštejnové. Druhé panství měli ve výlučné držbě pouze Žampachové.

Významnou osobou pro vývoj Žamberku byl Mikuláš z Bubna, který roku 1575 obě části sjednotil. Město učinil svým sídlem a nechal zde postavit zámek. Hospodářský růst zažilo město v 16 století, kdy vznikla řada cechů jako např. kovářský, krejčovský, mlynářský, pekařský, perníkářský nebo ševcovský. Páni z Bubna spravovali město do roku 1809, kdy panství koupil hrabě Windischgrätz. Zámecké panství přešlo na rod Parishů na začátku 19. století, kteří na tamním zámku sídlili až do roku 1948.

Více informací o městě Žamberk

Naleznete v článku – Představujeme Vám Žamberk – město Pardubického kraje