Od soboty mohou do Nemocnice Pardubického kraje opět návštěvy. Musí však dodržet...

Od soboty mohou do Nemocnice Pardubického kraje opět návštěvy. Musí však dodržet stanovená pravidla

4135
Sdílejte

Od soboty 13. června povolí Nemocnice Pardubického kraje opět návštěvy hospitalizovaných pacientů. Ty však budou stále probíhat v upraveném režimu a příchozí budou muset dodržovat nemocnicí stanovená pravidla, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, návštěv i personálu. Jako první se pro návštěvy otevřou lůžka dlouhodobě hospitalizovaných. V neděli 14. června pak i standardní oddělení. Režim na odděleních intenzivní péče zůstává i nadále na individuální domluvě.

Vzhledem k podmínkám, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, povolovala pracoviště Nemocnice Pardubického kraje doposud pouze návštěvy v individuálních případech, neomezovala je u dětí, osob se sníženou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu. Od soboty 13. června se nemocnice otevřou výrazněji, ovšem za dodržení několika pravidel.

Bez známek onemocnění a s vyplněným dotazníkem

Osoba přicházející za hospitalizovaným pacientem musí být bez známek onemocnění COVID-19, jako jsou horečka, kašel, rýma, zimnice, bolesti v krku nebo ztráta čichu, nesmí mít vyšší tělesnou teplotu než 37 °C a nesmí být v karanténě. Dále je nutné, aby návštěva vyplnila prohlášení o bezinfekčnosti, které je spolu s pravidly návštěv ke stažení níže, případně k dispozici v tištěné podobě na oddělení. Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby a délka návštěvy nesmí přesáhnout 30 minut. Na vícelůžkovém pokoji pak smí být zároveň vždy jen jedna návštěva a po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Vzhledem ke kapacitě jsme zároveň omezili i celkový počet návštěv na jednoho pacienta na jeden den.

Upravená návštěvní doba

Pokud je to možné, návštěva by se měla uskutečnit spíše ve venkovních prostorách areálů nemocnic. I taková návštěva se však musí ohlásit sestře a odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti. Stálou podmínkou je dodržení minimální vzdálenosti 2 metry. Důležitou součástí nastaveného režimu je také upravená návštěvní doba:

Provoz/Návštěvní dny/Návštěvní hodiny

Standardní lůžka/ středa, neděle/ 14.00 – 17.00

Léčebny dlouhodobě nemocných/ úterý, čtvrtek, sobota/ 14.00 – 17.00

Lůžka intenzivní péče/ Po individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace je proto třeba sledovat webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz, případně kontaktovat vedení oddělení.

I nadále platí zákonné výjimky u návštěv hospitalizovaných dětských pacientů a pacientů se sníženou svéprávností, tyto návštěvy však musejí respektovat omezení uvedená v bodu 1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN).

zdroj: Pardubický kraj