Od 1.1. můžete jízdenku v trolejbusech hradecké MHD zakoupit pomocí bezkontaktní bankovní...

Od 1.1. můžete jízdenku v trolejbusech hradecké MHD zakoupit pomocí bezkontaktní bankovní karty

4834
Sdílejte

Dopravní podnik města Hradce Králové pokračuje v inovacích svých služeb. Po úspěšném spuštění internetového dobíjení Městské karty, dochází od 1.1.2017, po nezbytném testovacím provozu, k možnosti platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami ve všech trolejbusech. V příštím roce představí DPmHK – v současnosti již připravovanou novinku – nákup jízdenek pomocí aplikace v chytrém mobilu.

Ke stávajícím možnostem odbavování cestujících v hradecké MHD přibyl od května 2016 ve spolupráci DPmHK a jeho partnerů – společnostmi EM TEST ČR spol. s r.o. a ČSOB pilotní projekt Odbavení bezkontaktní platební kartou ve vozech MHD v Hradci Králové, který umožnil přímo v pěti  vozidlech – autobusech nasazovaných především na noční ch linkách – zaplatit jízdenku (jednorázové jízdné) i za pomocí běžné bezkontaktní bankovní karty.

Bezkontaktní odbavování v MHD, založené na bankovních kartách, je dalším z řady řešení, zlepšujících kvalitu života ve městech, které reaguje na neustále měnící se přání a potřeby cestujících.

Úhrada je možná jakoukoliv platební kartou vydanou Master Card či VISA (bez ohledu na to která banka ji vydala), která umožňuje (bez zadávání PIN) bezkontaktní mikroplatby (karty jsou označeny specifickým symbolem

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Platebni_karty/Obrazky/bk_vlnky.jpg

Vlastní princip je snadný a rychlý. Cestující, který chce provést úhradu jízdenky bezkontaktní bankovní kartou, požádá řidiče o prodej jízdenky.  Sdělením „Přiložte prosím svoji kartu!“ na nově nainstalovaném zařízení  –  čtečce umístěné přímo uvnitř vozu MHD (u předních nástupních dveří u řidiče) – viz obrázek –  je vyzván k přiložení karty. Současně mu je zde rovněž zobrazena placená částka. Poté – nejpozději do 30 vteřin od zobrazení pokynu – musí cestující svoji bankovní kartu ke čtečce na vzdálenost cca dvou centimetrů přiložit. Tím uhradí svůj cestovní doklad – jednotlivé jízdné (stejně tak jako platí v obchodě za nákup) a během několika sekund mu je řidičem vytištěn jízdní doklad, který si odebere a kterým se pak prokazuje případné přepravní kontrole.

Pokud není bankovní karta ke čtečce přiložena do 30 vteřin, vrátí se čtečka do výchozího stavu (řidič je o tom opět palubním počítačem informován) a je nutné celý proces nákupu zopakovat.

S využitím bezkontaktní karty je možné zakoupit jízdenku i pro spolucestující, např. rodinné příslušníky.

U řidiče je možno prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty uhradit dva typy jednorázového jízdného:

1. jednotlivé základní pro obě pásma za 25 Kč (na denních službách, jízdenka platí 45 případně 60 minut, tak jako jízdenka za hotové nebo SMS jízdenka),

2. jednotlivé základní noční za 25 Kč (na nočních službách, jízdenka platí pouze pro spoj, ve kterém byla vydána).

Akceptování bezkontaktních bankovních karet ve všech vozidlech MHD DPmHK zavede s obnovou odbavovacího systému, který je plánován na rok 2018 v souvislosti se sjednocením technické platformy s linkovými dopravci a ČD hradecko-pardubické aglomerace – projekt bude financování z dotačního programu integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Současné odbavovací systémy v hradecké MHD (Městská karta či mobilní jízdenka), resp. jejich doplnění o další spolehlivý druh elektronického odbavení, vytvářejí jednoznačně podmínky pro přechod na celkový systém odbavení, který by v dohledné době mohl umožnit splnit záměr DPmHK plně eliminovat (úplně nahradit) papírové jízdenky z předprodejů, které aktuálně tvoří už asi jen 10% jízdného.

Osvědčený doplňkový způsob úhrady jednotlivých jízdenek za hotové přímo u řidiče ve vozidle bude samozřejmě plně dál pokračovat.

O možnosti platit ve vozidle pomocí bezkontaktní bankovní karty jsou cestující informování samolepkami u předních dveří, na okně u těchto dveří a i přímo u řidiče vozu.

Zdroj: www.dpmhk.cz