Od 1.1.2020 se zvyšuje cena jízdného v královéhradecké MHD, pro koho a...

Od 1.1.2020 se zvyšuje cena jízdného v královéhradecké MHD, pro koho a o kolik?

3831
Sdílejte

Změny v cenové výši jízdného budou od nového roku platit pro vybrané skupiny cestujících městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Výrazně levnější jízdné budou nově mít invalidé s postižením třetího stupně. Naopak se zvýší cena papírového jízdného zakoupeného u řidiče pro krátké jízdy. Tato časová jízdenka 45/60 minut bude o pět korun dražší pro dospělé a pro děti se cena zvýší o tři koruny. Cílem tohoto navýšení je zlepšit plynulost dopravy. Změny nastanou i u tarifu bezplatného jízdného. Měnit se bude také cena za městskou dopravu do okolních obcí ze stávajících dvaceti na třicet korun za kilometr. Město tím reaguje na zvyšující se náklady pro Dopravní podnik města Hradce Králové a služby s tím spojené. Změnu schválili zastupitelé města.

„Nově jsme se rozhodli zlevnit roční jízdné pro cestující s invaliditou třetího stupně. Městská veřejná doprava je často jediným prostředkem, jak se mohou dopravit na potřebná místa, tudíž bylo zcela na místě snížit pro ně jízdné o 1 900 korun za rok,“ říká Věra Pourová, náměstkyně pro oblast majetku města v jejíž gesci jsou i městské organizace. „V gesci sociálních věcí i na příslušné komisi jsme se dlouhodobě tématu zavedení slev pro invalidy třetího stupně zabývali a jsem rád, že se podařilo nalézt shodu a že slevu zastupitelstvo města schválilo. Jedná se často o občany v obtížné finanční situaci, kterým se snažíme tímto částečně pomoci,“ dodává Martin Hanousek, náměstek pro oblast sociálních věcí. Potvrzení o invaliditě vydané okresní správou sociálního zabezpečení budou občané předkládat na Dopravním podniku Hradce Králové. „Tyto slevy chceme částečně kompenzovat zvýšením ceny papírového jízdného na 45 nebo 60 minut v případě koupě u řidiče. Pokud někdo nakupuje jízdné dopředu, nic se pro něj nemění. Tato změna, zvýšení o pět korun z 25 na 30 u dospělého a o tři koruny z 12 na 15 korun pro dítě, má také smysl z pohledu zlepšení plynulosti dopravy. Je zcela běžnou praxí, že řidiči prodávali na některých zastávkách lístky klidně i několik minut, což mohlo v průběhu cesty způsobit výrazné zpoždění. Tomu bychom rádi do budoucna předešli. Chceme zároveň cestující motivovat k většímu využívání městských karet,“ vysvětluje náměstkyně Pourová. Za jízdenku veřejnou dopravou po Hradci budou platit také členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské. „Sleva je dnes již často zneužívána těmi, kterým nebyla vůbec určena. Členem těchto korporací se může stát také pouhý příznivec, což není někdo, kdo by měl za sebou nějaký tragický osud. U členů, kteří si slevu zaslouží z důvodu jejich občanského postoje v těžkých dobách totality nebo války, se předpokládá, že budou spadat do jiné kategorie slev, nejčastěji té věkové. Ostatní ceny jízdného a další výhody a slevy zůstávají neměnné,“ upřesňuje náměstkyně Pourová.

Ztrátu z provozu linek MHD mimo Hradec by měl snížit vyšší příspěvek obcí

Od roku 2020 se chystá změna také pro okolní obce, které využívají k přepravě svých občanů hradeckou městskou hromadnou dopravu. Týká se to vesnic Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery a Vysoká nad Labem. Cena za jeden kilometr se jim zvýší z 20 korun na 30. „Zajištění dopravní obsluhy mezi obcemi spadá do mimo jiné kompetencí kraje, v těchto šesti obcích to ale zajišťuje Dopravní podnik města Hradce Králové. Naposledy se tyto ceny měnily asi před pěti lety, od té doby došlo k výraznému navýšení nákladů pro dopravní podnik, jako například náklady mzdové. Je tedy třeba udělat tarif úměrný službám, které jsou cestujícím poskytovány. Zvýšení o deset korun na kilometr není vzhledem k nabídce na trhu ničím neobvyklým. Samotná cena jízdného pro cestující zůstává neměnná,“ dodává náměstkyně Pourová.


Dopravní podnik města Hradce Králové v posledních letech investoval do výměny starších naftových vozů a jako první v ČR se mohl pochlubit kompletním nízkopodlažním vozovým parkem. Ten oceňují starší obyvatelé Hradce Králové i maminky s dětmi. Všechny vozy jsou rovněž vybaveny sklopnou plošinou pro cestování invalidních občanů.