Noc kostelů – pátek 24. května 2019 – Žamberk

Noc kostelů – pátek 24. května 2019 – Žamberk

2244
Sdílejte
Římskokatolická farnost Žamberk Vás srdečně zve na Noc kostelů v pátek 24. května od 18:00 hodin.
V chrámu sv. Václava
• komentovaná mše svatá
• trubači na věži
• komentovaná prohlídka oltářů
• barokní koncert pro varhany a hoboj
• po stopách svatého Václava
• večerní chvály
• požehnání a společná modlitba za město
V kapli Nanebevzetí Panny Marie (na zámku)
• hudební doprovod ZUŠ Žamberk
• volná prohlídka
V kapli Panny Marie Bolestné (u kostela)
• misijní výstava
• přednáška Leoše Halbrštáta o misijních cestách
Můžete zhlédnout:
• výstavu obrazů malíře Slávka Krále
• videoprojekci z primice Pavla Jägera před deseti lety
• fotografie všech kaplí a kostelů naší farnosti
• fotografie ze světového setkání mládeže v Panamě
Můžete ještě:
• vystoupat na věž kostela ke zvonům
• vystoupat na kůr k varhanám
• napsat své prosby na lístky
Na faře
• farní knihovna
• farní kronika
• časopis Farní zpravodaj
• občerstvení